https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Referendum w Boguszowie – Gorcach 15 marca!

– 14.01.2020 r. otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc, przed upływem kadencji. Komisarz uznał wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym. Referendum w naszym mieście odbędzie się w niedzielę, 15.03.2020 r. Referendum w Boguszowie-Gorcach staje się faktem – informują członkowie grupy referendalnej w Boguszowie – Gorcach.

Burmistrz w areszcie

Przypomnijmy: burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku i do dziś przebywa za kratami, ponieważ 17 grudnia 2019 r. sąd przedłużył areszt o kolejne 3 miesiące. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w grudniu 2019 r. skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Prokurator oskarżył Jacka C. o popełnienie czterech czynów polegających na:

– przyjęciu, jako burmistrz Boguszowa Gorc korzyści majątkowej w kwocie 70 000 złotych od jednego z przedsiębiorców wykonujących prace na rzecz gminy, w zamian za przedłużenie wykonania realizacji umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego,

– przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 10 000 złotych w czasie, gdy pełnił on funkcję starosty wałbrzyskiego w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dotyczącej przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,

– płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podjęciu się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową,

– działanie na szkodę Gminy Boguszowa Gorc i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości.

– Jacek C. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, a w złożonych wyjaśnieniach podał swoją wydarzeń, która stoi w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – wyjaśnia Tomasz Orepuk, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 30 stycznia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. W raz z burmistrzem Jackiem C. na ławie oskarżonych zasiądzie 8 innych osób, w tym radna Rady Miejskiej Boguszowa- Gorc Urszula M.

Radni przeciw referendum

Wiosną 2019 r. Rada Miejska Boguszowa-Gorc wystosowała do aresztowanego burmistrza apel, w którym rajcy domagali się od niego złożenia urzędu. Jacek C. nie zrezygnował z funkcji, więc 22 lipca 2019 r. radni z klubu Razem dla Boguszowa-Gorc złożyli projekt uchwały w sprawie referendum o odwołanie burmistrza. Podczas sesji, która odbyła się 22 sierpnia 2019 r., rada miejska uchwały jednak nie przyjęła. W związku z tym 21.10.2019 r., na ręce Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc Sebastiana Drapały, zostało złożone zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia w mieście referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce. Inicjatywa została podjęta na wniosek grupy mieszkańców miasta i stanowi odpowiedź na decyzję Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, która w sierpniu 2019 r. podjęła uchwałę odrzucającą wniosek grupy radnych z klubu Razem dla Boguszowa-Gorc o referendum w tej sprawie. 22 października 2019 r. rozpoczęła się zbiórka podpisów osób popierających tę inicjatywę, a 16 grudnia 2019 r. organizatorzy referendum złożyli w Biurze Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu wniosek o przeprowadzenie głosowania. Pod wnioskiem o plebiscyt podpisało się 3 tysiące mieszkańców Boguszowa-Gorc.

Mieszkańcy mają głos

Za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacja o terminie referendum w Boguszowie – Gorcach lotem błyskawicy dotarła do mieszkańców miasta. Wśród komentarzy przeważały opinie o słuszności inicjatywy referendalnej.

– Zawsze brałem czynny udział we wszystkich wyborach i głosowaniach, odkąd – jako człowiek dorosły – uzyskałem do tego prawo. Teraz wezmę udział w pierwszym takim głosowaniu, którego wynik zależeć będzie wyłącznie od woli mieszkańców miasta, w którym jest mi dane mieszkać praktycznie od urodzenia. Prawo wyborcze jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niedocenianym z praw, jakie w życiu nabywamy. Niekorzystanie z niego to świadome pozbywanie się prawa do wpływu na los państwa, gminy, miasta, czy wsi w której mieszkamy. Nigdy nie byłem tak przekonany jak jestem teraz, co do słuszności wyboru jakiego dokonam i do jakiego będę przekonywał wszystkich, którzy zechcą w kulturalny i merytoryczny sposób o tym ze mną rozmawiać. Nie zamierzam wdawać się w żadne dyskusje z osobami, które nad merytorykę i kulturę, przedkładają hejt, pyskówki i mowę nienawiści. Wystarczy tego w ogólnopolskich mediach wszelkiego rodzaju – tłumaczy Artur Wiaderny.

Robert Radczak

O sprawie pisaliśmy także tu:

REKLAMA