https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Referendum w Boguszowie – Gorcach 15 marca!

– 14.01.2020 r. otrzymaliśmy postanowienie Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc, przed upływem kadencji. Komisarz uznał wniosek za spełniający wymogi ustawy o referendum lokalnym. Referendum w naszym mieście odbędzie się w niedzielę, 15.03.2020 r. Referendum w Boguszowie-Gorcach staje się faktem – informują członkowie grupy referendalnej w Boguszowie – Gorcach.

Burmistrz w areszcie

Przypomnijmy: burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku i do dziś przebywa za kratami, ponieważ 17 grudnia 2019 r. sąd przedłużył areszt o kolejne 3 miesiące. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w grudniu 2019 r. skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Prokurator oskarżył Jacka C. o popełnienie czterech czynów polegających na:

– przyjęciu, jako burmistrz Boguszowa Gorc korzyści majątkowej w kwocie 70 000 złotych od jednego z przedsiębiorców wykonujących prace na rzecz gminy, w zamian za przedłużenie wykonania realizacji umowy dotyczącej oświetlenia ulicznego,

– przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 10 000 złotych w czasie, gdy pełnił on funkcję starosty wałbrzyskiego w zamian za wydanie korzystnej decyzji administracyjnej dotyczącej przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi,

– płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy w Urzędzie Skarbowym w Wałbrzychu i Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu i podjęciu się załatwienia sprawy w zamian za korzyść majątkową,

– działanie na szkodę Gminy Boguszowa Gorc i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości.

– Jacek C. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów, a w złożonych wyjaśnieniach podał swoją wydarzeń, która stoi w sprzeczności z zebranym w sprawie materiałem dowodowym – wyjaśnia Tomasz Orepuk, Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Pierwsza rozprawa została zaplanowana na 30 stycznia 2020 r. w Sądzie Okręgowym w Świdnicy. W raz z burmistrzem Jackiem C. na ławie oskarżonych zasiądzie 8 innych osób, w tym radna Rady Miejskiej Boguszowa- Gorc Urszula M.

Radni przeciw referendum

Wiosną 2019 r. Rada Miejska Boguszowa-Gorc wystosowała do aresztowanego burmistrza apel, w którym rajcy domagali się od niego złożenia urzędu. Jacek C. nie zrezygnował z funkcji, więc 22 lipca 2019 r. radni z klubu Razem dla Boguszowa-Gorc złożyli projekt uchwały w sprawie referendum o odwołanie burmistrza. Podczas sesji, która odbyła się 22 sierpnia 2019 r., rada miejska uchwały jednak nie przyjęła. W związku z tym 21.10.2019 r., na ręce Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc Sebastiana Drapały, zostało złożone zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia w mieście referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce. Inicjatywa została podjęta na wniosek grupy mieszkańców miasta i stanowi odpowiedź na decyzję Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, która w sierpniu 2019 r. podjęła uchwałę odrzucającą wniosek grupy radnych z klubu Razem dla Boguszowa-Gorc o referendum w tej sprawie. 22 października 2019 r. rozpoczęła się zbiórka podpisów osób popierających tę inicjatywę, a 16 grudnia 2019 r. organizatorzy referendum złożyli w Biurze Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu wniosek o przeprowadzenie głosowania. Pod wnioskiem o plebiscyt podpisało się 3 tysiące mieszkańców Boguszowa-Gorc.

Mieszkańcy mają głos

Za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacja o terminie referendum w Boguszowie – Gorcach lotem błyskawicy dotarła do mieszkańców miasta. Wśród komentarzy przeważały opinie o słuszności inicjatywy referendalnej.

– Zawsze brałem czynny udział we wszystkich wyborach i głosowaniach, odkąd – jako człowiek dorosły – uzyskałem do tego prawo. Teraz wezmę udział w pierwszym takim głosowaniu, którego wynik zależeć będzie wyłącznie od woli mieszkańców miasta, w którym jest mi dane mieszkać praktycznie od urodzenia. Prawo wyborcze jest jednym z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej niedocenianym z praw, jakie w życiu nabywamy. Niekorzystanie z niego to świadome pozbywanie się prawa do wpływu na los państwa, gminy, miasta, czy wsi w której mieszkamy. Nigdy nie byłem tak przekonany jak jestem teraz, co do słuszności wyboru jakiego dokonam i do jakiego będę przekonywał wszystkich, którzy zechcą w kulturalny i merytoryczny sposób o tym ze mną rozmawiać. Nie zamierzam wdawać się w żadne dyskusje z osobami, które nad merytorykę i kulturę, przedkładają hejt, pyskówki i mowę nienawiści. Wystarczy tego w ogólnopolskich mediach wszelkiego rodzaju – tłumaczy Artur Wiaderny.

Robert Radczak

O sprawie pisaliśmy także tu:

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close