https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przebudują czarnoborskie ulice

22 kwietnia 2024 r. Urzędzie Gminy w Czarnym Borze została podpisana umowa na przebudowę ulicy Nadrzecznej i Cmentarnej w Czarnym Borze. Wykonawcą inwestycji będzie firma Serafiński Roads Sp. z o.o. z Ludwikowic Kłodzkich.

– Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 1,5 mln zł. W ramach przebudowy ulicy Cmentarnej na długości blisko 300 m zostanie położona nowa nawierzchnia, utwardzone zostaną pobocza oraz powstanie kilka miejsc parkingowych. Przy ul. Nadrzecznej na długości ponad 500 m zaplanowaliśmy przeprowadzenie prac odwodnieniowych, położenie nowej nawierzchni, utwardzenie poboczy i zagospodarowanie terenu. Czarnoborski samorząd pozyskał na ten cel dofinansowanie w kwocie ponad 1 114 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom realizujemy kolejne inwestycje drogowe. Nie zwalniamy tempa i skutecznie pozyskujemy środki zewnętrze na realizację większości inwestycji w gminie – podkreśla Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty