https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odeszli zasłużeni wałbrzyszanie

10 stycznia 2020 r. zmarł pierwszy rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – prof. zw. dr hab. Czesław Paweł Dutka. Profesor urodził się 30 stycznia 1936 r. w Oryszkowicach w województwie tarnopolskim. Był wybitnym filologiem specjalizującym się w historii i teorii literatury, absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (1965), doktorat (1978), habilitacja (1990), profesor nauk humanistycznych (2000). Przez trzy rektorskie kadencje (1999-2000- powołanie ministerialne, 2000-2004, 2004-2008) poświęcał swój czas, wiedzę i umiejętności na rzecz społeczności akademickiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, której był założycielem. Uroczystości pogrzebowe prof. Czesława Pawła Dutki rozpoczną się w dniu 18 stycznia (sobota) o godzinie 12:00 mszą świętą w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy-Zdroju (ul. Kamienna 8).

13 stycznia 2020 r. zmarła wybitna wałbrzyska rzeźbiarka Maria Bor. Urodzona w 1932 roku pod Warszawą artystka z Wałbrzychem związana była od 1945 roku. Studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, a następnie w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Dyplom artysty rzeźbiarza uzyskała w 1958 roku w pracowni prof. Stanisława Horno – Popławskiego. Po studiach wróciła do Wałbrzycha, gdzie prowadziła aktywne życie zawodowe i artystyczne. Tworzyła w kamieniu, ceramice, gipsie, sztucznym kamieniu i metalu (fot. Maciej Hnatiuk).

(RED)

REKLAMA