https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnawiają zabytki w Gminie Czarny Bór

Wkrótce zabytki w Gminie Czarny Bór zostaną poddane kolejnym remontom. Trwa postępowanie zakupowe dotyczące wyłonienia wykonawców remontów w dwóch parafiach. Pierwsze z nich, prowadzone jest przez Parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze i dotyczy remontu tynków i malatur wewnętrznych ścian nawy głównej i przedsionka zabytkowego Kościoła pw. Św. Jadwigi w Grzędach. Drugie, prowadzone jest przez Parafię Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Witkowie i dotyczy remontu dachu zabytkowego kościoła parafialnego.

– Gmina od wielu lat wspiera zabytki na miarę swoich możliwości budżetowych. Tym razem na realizację inwestycji czarnoborski samorząd pozyskała środki w ramach Programu Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Według wymagań zawartych w postępowaniach remonty powinny zakończyć się jesienią. A podczas ostatniej sesji Rady Gminy Czarny Bór dla parafia w Gostkowie dostała 50 000 zł na kolejny etap prac elewacyjnych w kościele filialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej  w Jaczkowie – wyjaśnia Wójt Gminy Czarny Bór Adam Górecki.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty