https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odpady wielkogabartytowe oddaj do PSZOK

Pod koniec marca spółka Komunalnik usunęła z terenu miasta odpady wielkogabarytowe, które zostały pozostawione przez mieszkańców w miejscach do tego nieprzeznaczonych, głównie przy pojemnikach na odpady przy nieruchomościach.

– Przypominamy, że pozostawianie odpadów wielkogabarytowych w takich miejscach jest zabronione, a koszty ich usunięcia ponoszą wówczas wszyscy mieszkańcy. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Brzozowej w Boguszowie-Gorcach. PSZOK czynny jest od wtorku do piątku w godzinach od godz. 9.00 do 15.00, a w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8.00 do 13.00. Dbajmy wspólnie o czystość w naszej gminie – apelują pracownicy magistratu.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty