https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory w Boguszowie – Gorcach i referendum w Świebodzicach 13 czerwca?

Wybory w Boguszowie – Gorcach i referendum w Świebodzicach 13 czerwca?

Trwają uzgodnienia projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Boguszowa – Gorc. Głosowanie ma zostać przesunięte na 13 czerwca 2021 r. Rozporządzenie ma wejść w życie 30 kwietnia 2021 r.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia czytamy:

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39) zarządzono na dzień 7 marca 2021 r. przeprowadzenie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc.

Następnie mając na względzie ówczesną sytuację epidemiczną, niekorzystną i dynamicznie zmienną, a także ograniczenia i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz opinię Głównego Inspektora Sanitarnego o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych, przynajmniej na początek kwietnia 2021 r., Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 27 stycznia 2021 r. zmieniającym ww. rozporządzenie przesunął datę głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza miasta Boguszowa-Gorc na dzień 11 kwietnia 2021 r. Z powodu zmiany daty wyborów, zmianie uległy również terminy wykonania czynności wyborczych, określonych w lp. od 7 do 14 załącznika do rozporządzenia, co dostosowało te czynności do nowego terminu wyborów.

Mając na względzie aktualną sytuację epidemiczną, niekorzystną i dynamicznie zmienną, a także ograniczenia i zakazy wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Główny Inspektor Sanitarny wyraził opinię o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych, przynajmniej do końca kwietnia 2021 r. Ponadto w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej, ponieważ 30 kwietnia 2021 r. przypadał w piątek, a dzień 2 maja 2021 r. pomiędzy świętem 1 i 3 maja, data wyborów powinna zostać przełożona na dzień 9 maja 2021 r. Z tych też powodów, Prezes Rady Ministrów rozporządzeniem z dnia 30 marca 2021 r. zmieniającym ww. rozporządzenie przesunął datę głosowania w przedterminowych wyborach burmistrza miasta Boguszowa-Gorc na dzień 9 maja 2021 r. W wyniku zmiany daty wyborów, zmianie uległy również terminy wykonania czynności wyborczych, określonych w lp. od 10 do 14 załącznika do rozporządzenia, co dostosowało te czynności do nowego terminu wyborów.

Główny Inspektor Sanitarny wskazując, że sytuacja epidemiologiczna pomimo tego, że ulega stopniowej poprawie jest nadal zmienna i ryzykowana wyraził opinię o zasadności przesunięcia daty wszystkich planowanych przedterminowych wyborów, wyborów uzupełniających, a także referendów lokalnych na drugą dekadę czerwca  2021 r. Stąd też zaproponowano w przedterminowych wyborach burmistrza miasta Boguszowa-Gorc przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w dniu 13 czerwca 2021 r.

Termin ten zapewni bezpieczne przeprowadzenie głosowania, przede wszystkim dla wyborców oraz  dla członków obwodowych komisji wyborczych, co w konsekwencji pozwoli na zwiększenie frekwencji wyborczej. Z powodu zmiany daty wyborów, zmianie ulegną również terminy wykonania czynności wyborczych, określonych w lp. od 10 do 14 załącznika do rozporządzenia, tak by były dostosowane do nowej daty wyborów.

Rozporządzenie powinno wejść w życie jak najszybciej, możliwe wcześnie  przed pierwotną datą wyborów, tak by wyborcy w odpowiednim czasie dowiedzieli się o zmianie terminu wyborów. Z tych też powodów w przedmiotowym przypadku pozostaje uzasadnionym skorzystanie z możliwości skrócenia wskazanego terminu, przewidzianej w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Zgodnie z § 3 rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 30 kwietnia 2021 r.

Z treści powyższego uzasadnienia wynika, że może zostać także zmieniony termin referendum o odwołanie burmistrza Świebodzic, które zostało zaplanowana na 30 maja 2021 r.

(RED)

REKLAMA

Click Here