https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

30 maja referendum o odwołanie burmistrza Świebodzic

30 maja referendum o odwołanie burmistrza Świebodzic

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podjął decyzję o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania burmistrza Świebodzic. Mieszkańcy o losie Pawła Ozgi zadecydują przy urnach 30 maja 2021 r.

1 marca 2021r. odbyła się sesja Rady Miejskiej w Świebodzicach, której głównym punktem było głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum o odwołanie burmistrza Świebodzic. 12 radnych było za przeprowadzeniem referendum, a 7 radnych było przeciw. Powodem, dla którego opozycyjni rajcy (skupieni wokół poprzedniego burmistrza, a teraz radnego Bogdana Kożuchowicza) opowiedzieli się za referendum, jest ich wcześniejsza decyzja o nieudzieleniu burmistrzowi Ozdze absolutorium z wykonania budżetu Gminy Świebodzic za 2019 r.

– Wbrew opinii głoszonej przez opozycję, nie jest to święto demokracji, a inicjatywa własna 12 radnych opozycyjnych, którzy nie zgadzają się z wyborem dokonanym przez mieszkańców naszego miasta – komentuje decyzję o przeprowadzeniu referendum burmistrz Paweł Ozga. – Przez ponad dwa lata, odkąd objąłem powierzone mi przez świebodziczan, odpowiedzialne stanowisko Burmistrza Miasta Świebodzice, współpraca z radą miejską była utrudniona. Konflikt z radnymi przybrał na sile wraz z zerwaniem koalicji. Od tego czasu większość zgłaszanych przeze mnie inicjatyw była odrzucana bez żadnego merytorycznego uzasadnienia. Pogorszyła się także atmosfera podczas sesji rady miejskiej. Stały się one bardzo długie, a dyskusje zdominowały słowne ataki kierowane personalnie w stronę moją i radnych Forum Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Opozycja konsekwentnie, krok po kroku prowadziła działania zmierzające do odwołania mnie z pełnionej funkcji przed upływem kadencji. Nie uchwalono budżetu na rok 2020, co skutkowało koniecznością przygotowania go przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Następnie nie udzielono mi absolutorium i wotum zaufania. W końcu w marcu br. grupa 12 radnych z klubów Wspólne Świebodzice, Obywatelskie Świebodzice i Zjednoczona Prawica złożyła i przegłosowała projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego.

Uważam, że swoim zachowaniem radni udowodnili, że miasto, jego mieszkańcy i wyrażone przez nich w ostatnich wyborach samorządowych zdanie nie ma znaczenia. Najważniejsze są ich partykularne interesy i powrót do utraconej władzy. Jak inaczej interpretować fakt, że w dobie, kiedy wszyscy mierzymy się ze skutkami panującej od ponad roku epidemii Covid – 19, tych 12 radnych postanowiło postawić na szalę zdrowie świebodziczan i nakłaniać ich do udziału w referendum? Ponadto dla gminy jest to ogromny koszt, który będzie trzeba pokryć ze środków, które w obecnym czasie powinny być przeznaczone na inne ważne dla świebodziczan zadania.

Powtarzanym jak mantra zarzutem opozycji jest brak pomysłu na rozwój gminy, brak inwestycji. Prawdziwość oskarżeń każdy z mieszkańców może ocenić sam, obserwując jak wiele dzieje się w mieście. Remonty, tworzenie przestrzeni przyjaznych mieszkańcom, udana współpraca z organizacjami pozarządowymi. Podsumowując – ciężko uwierzyć w rzeczywistą troskę opozycji o Świebodzice i świebodziczan – podkreśla Paweł Ozga.

(RED)

REKLAMA