https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Most i Szybowa do remontu

Most i Szybowa do remontu

Gmina Boguszów-Gorce z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dostała 2 183 487,00 zł na długo oczekiwane remonty.

Pierwsza inwestycja obejmuje przebudowę wiaduktu w ciągu ulicy Krakowskiej w Boguszowie-Gorcach. Łączna wartość tego zadania to 2 619 808 zł, z czego 1 309 904 zł pokryje rządowe dofinansowanie. Druga inwestycja to przebudowa ulicy Szybowej w Boguszowie-Gorcach, której łączny koszt wyniesie 1 747 166 zł, przy pozyskanych środkach o wartości 873 583 zł.

– Dofinansowane zadania stanowią najpilniejsze potrzeby, istotne dla poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego w naszej gminie – podkreśla pełniący obowiązki burmistrza Boguszowa – Gorc Krzysztof Kumorek. – W szczególności dotyczy to przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Krakowskiej, który od kilku lat wymaga pilnych prac remontowych. Inwestycja była odkładana z uwagi na brak środków, nareszcie udało się je pozyskać. Zaplanowane roboty budowlane obejmą między innymi: naprawę oraz zabezpieczenie antykorozyjne betonu całej konstrukcji wiaduktu, wymianę izolacji, odtworzenie elementów pomostu czy remont umocnienia skarp wraz ze studzienkami odwodnienia. Rozpoczęcie prac planowane jest na III kwartał tego roku.

(JCF)

REKLAMA