https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Były burmistrz Boguszowa-Gorc na wolności

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił tymczasowy areszt dla Jacka C. – byłego burmistrza Boguszowa – Gorc. 7 czerwca 2020 r. – podczas referendum – mieszkańcy miasta zadecydowali o usunięciu go ze stanowiska burmistrza.

Przypomnijmy: burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w grudniu 2019 r. skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Prokurator oskarżył Jacka C. o popełnienie czterech czynów polegających na przyjęciu korzyści majątkowej, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy organach podatkowych w zamian za korzyść majątkową oraz działaniu na szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości. Jacek C. nie przyznał się do żadnego z zarzucanych mu czynów. Kolejne zarzuty prokurator postawił Jackowi C. w kwietniu 2020 r.

– Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa. Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo, a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z wydaniem przez niego – jako tymczasowo aresztowanego burmistrza – trzech zarządzeń: w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku dalszego postępowania – mówił wówczas Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

W czerwcu 2020 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył Jackowi C. areszt o kolejne trzy miesiące, ale po zaskarżeniu tej decyzji przez obrońcę byłego burmistrza, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uchylił areszt i 3 lipca 2020 r. Jacek C. odzyskał wolność i przed sądem będzie odpowiadał z wolnej stopy.

(RED)

Na zdjęciu od lewej: starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, Jacek C. oraz były zastęcpca burmistrza Boguszowa – Gorc Sebastian Drapała.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty