https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wojna domowa

Trwają przygotowania do referendum o odwołanie burmistrza Boguszowa-Gorc. Być może zostanie ono przeprowadzone 7 czerwca 2020 r., ale Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu czeka na stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu i władz Boguszowa – Gorc. Przypomnijmy, że 13 marca 2020 roku Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podjął decyzję o zawieszeniu zaplanowanego pierwotnie na 15 marca 2020 r. referendum o odwołanie burmistrza w Boguszowie – Gorcach. Tymczasem aresztowany burmistrz Jacek C. szuka sposobu na odwołanie ze stanowiska zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały.

Burmistrz nadal w areszcie

Przypomnijmy: burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku i do dziś przebywa za kratami, a prokurator oskarżył go o popełnienie czterech czynów polegających na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy organach podatkowych w zamian za korzyść majątkową oraz działaniu na szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył mu areszt o kolejne 3 miesiące. Obrońca burmistrza Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny ją częściowo uwzględnił. Jacek C. mógł opuścić areszt po wpłaceniu (do końca kwietnia 2020 r.) kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych, ale poręczenie majątkowe nie zostało wpłacone i burmistrz pozostał w areszcie.

Tymczasem 14 kwietnia 2020 r. zza krat Jacek C. podjął decyzję o odwołaniu Sebastiana Drapały z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc, a w jego miejsce powołał Agnieszkę Walkosz-Berda, która wcześniej była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (przed Wielkanocą odwołała ją rada nadzorcza spółki na wniosek wiceburmistrza Sebastiana Drapały). Ale już 17 kwietnia 2020 r. Agnieszka Walkosz-Berda zrezygnowała z funkcji wiceburmistrza, a z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem rezygnacji była trudna sytuacja finansowa i organizacyjna miasta. Po tym jak doszło do zmian na stanowisku zastępcy burmistrza miasta, pojawiły się także informacje o rzekomej zbiórce na kaucję dla Jacka C. przez osoby związane z powołaną przez niego wiceburmistrz. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa.

– Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo, a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z wydaniem przez niego – jako tymczasowo aresztowanego burmistrza – trzech zarządzeń: w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku dalszego postępowania. Złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie Jacka C., choć ten przebywa już w areszcie w innej sprawie, ale sąd się nie zgodził na użycie tego środka zapobiegawczego, argumentując między innymi, że podejrzany przebywa już w areszcie – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, rozstrzygnięciem nadzorczym, unieważnił decyzje podjęte 14 kwietnia 2020 r. przez przebywającego w areszcie Jacka C.

Listy Jacka C.

Tymczasem przebywający w Areszcie Śledczym w Świdnicy burmistrz Boguszowa – Gorc napisał list otwarty do radnych Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, w którym między innymi krytykuje decyzję wojewody unieważniającą odwołanie Sebastiana Drapały i apeluje o zaskarżenie tego rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

– (…) Nadal czuję się odpowiedzialny za rozwój i kierunki rozwoju miasta Boguszów-Gorce, czuję się odpowiedzialny za poziom życia jego mieszkańców. Przemijająca przeszkoda w sprawowaniu funkcji burmistrza trwa ponad 16 miesięcy, jest to czas stracony dla realizacji założeń moich oraz członków rady, startujących wspólnie ze mną w wyborach samorządowych. Podjęcie decyzji o odwołaniu zastępcy burmistrza nie przyszła mi łatwo, niemniej jednak kierowany dobrem publicznym mieszkańców miasta Boguszów Gorce, podjąłem decyzję o odwołaniu mojego zastępcy. Wierzę, że osoba która wstąpi na stanowisko osoby zastępującej burmistrza nawiąże z radą miasta dobre relacje. W mojej ocenie byłem osobą upoważnioną do wydania zarządzenia o odwołaniu zastępcy, także w okresie przemijającej przeszkody (…) – czytamy w liście Jacka C. do rajców.

Sam aresztowany burmistrz 23 kwietnia 2020 r., za pośrednictwem swojego adwokata, złożył w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy wniosek o wniesienie z urzędu skargi na unieważnienie przez wojewodę odwołania zastępcy burmistrza.

– Potwierdzam, że wpłynął do nas taki wniosek. Nie zostanie on jednak uwzględniony, ponieważ wcześniej Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w trybie administracyjnym wystąpiła do wojewody o unieważnienie zarządzeń podjętych przez Jacka C. – podkreśla prokurator Tomasz Orepuk.

Taki sam wniosek został wysłany 28 kwietnia 2020 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiany, zmiany, zmiany

Kolejne zmiany w kierownictwie Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach nastąpiły 24 kwietnia 2020 r. Grzegorza Łuczko, decyzją zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały, przestał zastępować sekretarza miasta, którego nie było od… początku kadencji 2018 – 2023. Od tego dnia Grzegorz Łuczko przebywa na zwolnieniu lekarskim i już prawdopodobnie nie wróci do pracy w boguszowskim magistracie, choć jest na etacie kierownika biura promocji miasta. A w ogłoszonym konkursie na stanowisko sekretarza miasta wybrana została Aneta Błaszkiewicz, która tym samym kończy pracę na stanowisku Sekretarza Powiatu Wałbrzyskiego. Pracę w boguszowskim ratuszu ma rozpocząć 1 czerwca 2020 r.

– W ostatnim czasie doświadczyliśmy nie małego chaosu administracyjnego spowodowanego nielegalnymi działaniami aresztowanego burmistrza Jacka C. oraz osób go wspierających a związanych z Radą Miasta Boguszów-Gorce, działaniami, które w imię partykularnych interesów partyjnych, wymierzone były i są bezpośrednio w moją osobę. Jak już zapewne zdążyli się Państwo zorientować reprezentowany przeze mnie Urząd sprawuję przede wszystkim w trosce o dobro mieszkańców a nie UKŁADU towarzysko-biznesowego, który wywiera na mnie nieustanną presję. Już w dniu aresztowania burmistrza Jacka C, powziąłem mocne postanowienie, że wszystkie moje działania i decyzje polityczne będą miały na celu jedynie dobro i interes miasta Boguszów-Gorce. Nie byłem, nie jestem i nie będę kontynuatorem polityki aresztowanego burmistrza i nigdy nie zgodzę się z działaniami, które czynią szkodę gminie Boguszów-Gorce. Niestety wiele osób związanych z aresztowanym burmistrzem nie podzieliło mojego stanowiska wybierając wyższość własnych interesów nad interesem Boguszowa-Gorce i jego mieszkańców. W ostatnich dniach, aresztowany burmistrz Jacek C., próbuje kolejny raz wpływać na działalność urzędu i manipulować wydarzeniami w mieście. Jego, w mojej opinii haniebny apel do Radnych Rady Miasta Boguszów-Gorce, do którego nie ma żadnego moralnego prawa, jest dla mnie jednocześnie tak policzkiem jak i pochwałą, bo utwierdza mnie w przekonaniu, że podjęte przeze mnie działania są słuszne i zmierzają do dobrych efektów dla miasta i jego mieszkańców. Skandaliczny apel burmistrza zza krat jest podyktowany moimi ostatnimi decyzjami kadrowymi w spółce miejskiej, które prawdopodobnie bardzo mocno naruszyły „interes” osadzonego burmistrza i popierającej go frakcji politycznej. Interes, który narażał miasto Boguszów-Gorce na bardzo poważne straty. Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że nie cofnę się przed żadnymi decyzjami personalnymi, które w moim przekonaniu służą dobru miasta i jego mieszkańców, bez względu na osobę której miałyby dotyczyć. Ponadto korzystając z okazji chciałbym zaapelować do Radnych Miasta Boguszów-Gorce o zachowanie spokoju i nie uleganiu niemoralnej i haniebnej manipulacji człowieka, który już w pierwszych dniach sprawowania Urzędu naraził miasto Boguszów-Gorce na ogromna utratę wizerunku okrywając hańbą siebie i wszystkich którzy go wspierali. Słowa osadzonego Jacka C. wyrażone w apelu do Radnych Rady Miasta poczytuje sobie za wyraz bezgranicznego cynizmu, obłudy a przede wszystkim bezwstydności. Mam nadzieję, że każdy radny w swojej mądrości, potraktuje ten apel tak jak on na niego zasługuje, wyrzucając go zwyczajnie do kosza na śmieci – napisał w oświadczeniu Sebastian Drapała (pisownia oryginalna).

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty