https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wojna domowa

Trwają przygotowania do referendum o odwołanie burmistrza Boguszowa-Gorc. Być może zostanie ono przeprowadzone 7 czerwca 2020 r., ale Krajowe Biuro Wyborcze w Wałbrzychu czeka na stanowisko Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu i władz Boguszowa – Gorc. Przypomnijmy, że 13 marca 2020 roku Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podjął decyzję o zawieszeniu zaplanowanego pierwotnie na 15 marca 2020 r. referendum o odwołanie burmistrza w Boguszowie – Gorcach. Tymczasem aresztowany burmistrz Jacek C. szuka sposobu na odwołanie ze stanowiska zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały.

Burmistrz nadal w areszcie

Przypomnijmy: burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku i do dziś przebywa za kratami, a prokurator oskarżył go o popełnienie czterech czynów polegających na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy organach podatkowych w zamian za korzyść majątkową oraz działaniu na szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył mu areszt o kolejne 3 miesiące. Obrońca burmistrza Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny ją częściowo uwzględnił. Jacek C. mógł opuścić areszt po wpłaceniu (do końca kwietnia 2020 r.) kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych, ale poręczenie majątkowe nie zostało wpłacone i burmistrz pozostał w areszcie.

Tymczasem 14 kwietnia 2020 r. zza krat Jacek C. podjął decyzję o odwołaniu Sebastiana Drapały z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc, a w jego miejsce powołał Agnieszkę Walkosz-Berda, która wcześniej była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (przed Wielkanocą odwołała ją rada nadzorcza spółki na wniosek wiceburmistrza Sebastiana Drapały). Ale już 17 kwietnia 2020 r. Agnieszka Walkosz-Berda zrezygnowała z funkcji wiceburmistrza, a z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem rezygnacji była trudna sytuacja finansowa i organizacyjna miasta. Po tym jak doszło do zmian na stanowisku zastępcy burmistrza miasta, pojawiły się także informacje o rzekomej zbiórce na kaucję dla Jacka C. przez osoby związane z powołaną przez niego wiceburmistrz. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa.

– Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo, a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z wydaniem przez niego – jako tymczasowo aresztowanego burmistrza – trzech zarządzeń: w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku dalszego postępowania. Złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie Jacka C., choć ten przebywa już w areszcie w innej sprawie, ale sąd się nie zgodził na użycie tego środka zapobiegawczego, argumentując między innymi, że podejrzany przebywa już w areszcie – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, rozstrzygnięciem nadzorczym, unieważnił decyzje podjęte 14 kwietnia 2020 r. przez przebywającego w areszcie Jacka C.

Listy Jacka C.

Tymczasem przebywający w Areszcie Śledczym w Świdnicy burmistrz Boguszowa – Gorc napisał list otwarty do radnych Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, w którym między innymi krytykuje decyzję wojewody unieważniającą odwołanie Sebastiana Drapały i apeluje o zaskarżenie tego rozstrzygnięcia nadzorczego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

– (…) Nadal czuję się odpowiedzialny za rozwój i kierunki rozwoju miasta Boguszów-Gorce, czuję się odpowiedzialny za poziom życia jego mieszkańców. Przemijająca przeszkoda w sprawowaniu funkcji burmistrza trwa ponad 16 miesięcy, jest to czas stracony dla realizacji założeń moich oraz członków rady, startujących wspólnie ze mną w wyborach samorządowych. Podjęcie decyzji o odwołaniu zastępcy burmistrza nie przyszła mi łatwo, niemniej jednak kierowany dobrem publicznym mieszkańców miasta Boguszów Gorce, podjąłem decyzję o odwołaniu mojego zastępcy. Wierzę, że osoba która wstąpi na stanowisko osoby zastępującej burmistrza nawiąże z radą miasta dobre relacje. W mojej ocenie byłem osobą upoważnioną do wydania zarządzenia o odwołaniu zastępcy, także w okresie przemijającej przeszkody (…) – czytamy w liście Jacka C. do rajców.

Sam aresztowany burmistrz 23 kwietnia 2020 r., za pośrednictwem swojego adwokata, złożył w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy wniosek o wniesienie z urzędu skargi na unieważnienie przez wojewodę odwołania zastępcy burmistrza.

– Potwierdzam, że wpłynął do nas taki wniosek. Nie zostanie on jednak uwzględniony, ponieważ wcześniej Prokuratura Okręgowa w Świdnicy w trybie administracyjnym wystąpiła do wojewody o unieważnienie zarządzeń podjętych przez Jacka C. – podkreśla prokurator Tomasz Orepuk.

Taki sam wniosek został wysłany 28 kwietnia 2020 r. do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zmiany, zmiany, zmiany

Kolejne zmiany w kierownictwie Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Gorcach nastąpiły 24 kwietnia 2020 r. Grzegorza Łuczko, decyzją zastępcy burmistrza Sebastiana Drapały, przestał zastępować sekretarza miasta, którego nie było od… początku kadencji 2018 – 2023. Od tego dnia Grzegorz Łuczko przebywa na zwolnieniu lekarskim i już prawdopodobnie nie wróci do pracy w boguszowskim magistracie, choć jest na etacie kierownika biura promocji miasta. A w ogłoszonym konkursie na stanowisko sekretarza miasta wybrana została Aneta Błaszkiewicz, która tym samym kończy pracę na stanowisku Sekretarza Powiatu Wałbrzyskiego. Pracę w boguszowskim ratuszu ma rozpocząć 1 czerwca 2020 r.

– W ostatnim czasie doświadczyliśmy nie małego chaosu administracyjnego spowodowanego nielegalnymi działaniami aresztowanego burmistrza Jacka C. oraz osób go wspierających a związanych z Radą Miasta Boguszów-Gorce, działaniami, które w imię partykularnych interesów partyjnych, wymierzone były i są bezpośrednio w moją osobę. Jak już zapewne zdążyli się Państwo zorientować reprezentowany przeze mnie Urząd sprawuję przede wszystkim w trosce o dobro mieszkańców a nie UKŁADU towarzysko-biznesowego, który wywiera na mnie nieustanną presję. Już w dniu aresztowania burmistrza Jacka C, powziąłem mocne postanowienie, że wszystkie moje działania i decyzje polityczne będą miały na celu jedynie dobro i interes miasta Boguszów-Gorce. Nie byłem, nie jestem i nie będę kontynuatorem polityki aresztowanego burmistrza i nigdy nie zgodzę się z działaniami, które czynią szkodę gminie Boguszów-Gorce. Niestety wiele osób związanych z aresztowanym burmistrzem nie podzieliło mojego stanowiska wybierając wyższość własnych interesów nad interesem Boguszowa-Gorce i jego mieszkańców. W ostatnich dniach, aresztowany burmistrz Jacek C., próbuje kolejny raz wpływać na działalność urzędu i manipulować wydarzeniami w mieście. Jego, w mojej opinii haniebny apel do Radnych Rady Miasta Boguszów-Gorce, do którego nie ma żadnego moralnego prawa, jest dla mnie jednocześnie tak policzkiem jak i pochwałą, bo utwierdza mnie w przekonaniu, że podjęte przeze mnie działania są słuszne i zmierzają do dobrych efektów dla miasta i jego mieszkańców. Skandaliczny apel burmistrza zza krat jest podyktowany moimi ostatnimi decyzjami kadrowymi w spółce miejskiej, które prawdopodobnie bardzo mocno naruszyły „interes” osadzonego burmistrza i popierającej go frakcji politycznej. Interes, który narażał miasto Boguszów-Gorce na bardzo poważne straty. Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że nie cofnę się przed żadnymi decyzjami personalnymi, które w moim przekonaniu służą dobru miasta i jego mieszkańców, bez względu na osobę której miałyby dotyczyć. Ponadto korzystając z okazji chciałbym zaapelować do Radnych Miasta Boguszów-Gorce o zachowanie spokoju i nie uleganiu niemoralnej i haniebnej manipulacji człowieka, który już w pierwszych dniach sprawowania Urzędu naraził miasto Boguszów-Gorce na ogromna utratę wizerunku okrywając hańbą siebie i wszystkich którzy go wspierali. Słowa osadzonego Jacka C. wyrażone w apelu do Radnych Rady Miasta poczytuje sobie za wyraz bezgranicznego cynizmu, obłudy a przede wszystkim bezwstydności. Mam nadzieję, że każdy radny w swojej mądrości, potraktuje ten apel tak jak on na niego zasługuje, wyrzucając go zwyczajnie do kosza na śmieci – napisał w oświadczeniu Sebastian Drapała (pisownia oryginalna).

(RED)

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close