https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chcą ochronić krajobraz Gminy Marciszów

– 19.04.2024 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, złożona została skarga kasacyjna od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 27.02.2024 r. (sygn. akt II SA/Wr 452/23). Wyrok został wydany w sprawie skargi mieszkańca Gminy Marciszów na uchwałę Rady Gminy Marciszów z 24 lutego 2023 r. (nr XLIX/307/2023), której przedmiotem był miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Ciechanowice, Domanów, Marciszów, Pastewnik, Pustelnik i Świdnik. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały jedynie dla nieruchomości będących własnością skarżącego. Przypomnę, że zaskarżona uchwała w swoich zapisach dotyczyła wprowadzenia zakazu zabudowy na terenach rolnych i leśnych, a tym samym stanowiła ochronę przed niekontrolowanym inwestowaniem realizowanym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Sprawa ma związek ze sprzeciwem samorządu wobec planów budowy na dużą skalę – w porównaniu do obszaru gminy – wielkopowierzchniowych elektrowni fotowoltaicznych – wyjaśnia Wójt Gminy Marciszów Wiesław Cepielik.

(AŁ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty