https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remont wiaduktu w Ciechanowicach

Trwają remont i modernizacja wiaduktu nad linią kolejową Jelenia Góra – Wrocław w ciągu drogi powiatowej nr 2768D w Ciechanowicach. Droga przez wiadukt jest całkowicie wyłączona z ruchu i zostały wyznaczone objazdy.

Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usuwanie wierzchniej warstwy gleby, roboty budowlane w zakresie renowacji mostów, wznoszenie barier drogowych oraz roboty w zakresie nawierzchni. Wiadukt zlokalizowany jest w obrębie historycznego układu Ciechanowic, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków dlatego nadzór nad pracami pełni archeolog. Zgodnie z dokumentacją przetargową, termin realizacji zadania wynosi 10 miesięcy. Inwestorem prac remontowo-modernizacyjnych jest Powiat Kamiennogórski.

(AŁ, fot. RelacjeRegionalne.pl)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty