https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Remontują lubawski ratusz

Trwa remont zabytkowego ratusza w Lubawce. W tej chwili trwa skuwanie Starych tynków z elewacji.

Na zadanie „Remont elewacji i przebudowa części pomieszczeń zabytkowego budynku Ratusza w Lubawce z funkcją dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych”, Gmina Lubawka otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 150 000 zł. Zakres zaplanowanych prac obejmuje między innymi: wykonanie nowych odwodnień, odnowienie i odtworzenie detali sztukatorskich oraz renowację krat i tarcz zegara. W ramach prac remontowych zostanie również przeprowadzony demontaż części posadzek, drzwi i ścian wewnętrznych, instalacji sanitarnej i elektrycznej wraz z armaturą, a także wykonane zostaną nowe węzły sanitarne oraz awaryjne oświetlenie i platforma dla osób niepełnosprawnych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty