https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inwestycje są siłą napędową

Rozmowa z Sylwią Dąbrowską, Burmistrzem Boguszowa – Gorc.

W mieście realizowanych jest wiele inwestycji. Jaka jest ich skala?

Sylwia Dąbrowska: – Najlepiej mówią o tym liczby. W sumie, w latach 2021-2024, zostało zrealizowanych, rozpoczętych i przygotowanych do realizacji ponad trzydzieści przedsięwzięć. Ich wartość to około 70 milionów złotych. Na przykład na drogi przeznaczyliśmy ponad 27,6 mln zł. To o 6 mln więcej, niż moi poprzednicy w latach 2018-2021 wydali na wszystkie inwestycje w mieście.

Wiele działań wymaga jednak kontynuacji.

– Oczywiście, dlatego w raz z moimi współpracownikami chcemy jeszcze bardziej zwiększyć inwestycje w naszym mieście, bo one są siłą napędową rozwoju i zmian, na które oczekują wszyscy mieszkańcy. Kluczem będzie efektywne wykorzystanie środków z Unii Europejskiej i wszelkich innych dostępnych źródeł finansowania. W 2024 rok na inwestycje zaplanowaliśmy blisko 45 milionów złotych, z czego blisko 80 procent środków pochodzi ze środków zewnętrznych!

Jakie będą priorytety?

– Stawiamy na budownictwo mieszkaniowe, dlatego planujemy uwolnienie terenów pod inwestycje mieszkaniowe jedno oraz wielorodzinne. Ważny jest także rozwój gospodarczy miasta, dlatego przygotowujemy się do stworzenia obszarów aktywności gospodarczej w pobliżu budowanej obwodnicy Boguszowa-Gorc. We współpracy z powiatem wałbrzyskim chcemy stworzyć na terenie nieczynnego browaru inkubator przedsiębiorczości wraz z małym browarem i muzeum browarnictwa. A skoro mowa o obwodnicy, to planujemy również dalszą budowę i renowacja dróg, ulic i chodników we wszystkich dzielnicach miasta. W tym wszystkim ważna jest także komunikacja, dlatego planujemy uruchomienie komunikacji autobusowej, łączącej dzielnice Boguszowa-Gorc.

A w innych obszarach?

– Dbamy o zrównoważony rozwój naszego miasta, dlatego staramy się kompleksowo rozwiązywać problemy, by w Boguszowie-Gorcach żyło się lepiej. Stąd plany zwiększenia liczby miejsc parkingowych w mieście, porządkowanie przestrzeni publicznej przez likwidację nieużytkowanych komórek i toalet zewnętrznych oraz inwestycje związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacja obiektów publicznych i domów należących do wspólnot mieszkaniowych. Bardzo ważny jest także dalszy rozwój infrastruktury oraz oferty rekreacyjnej, turystycznej i sportowej, a przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności Ośrodka Sportowo – Rekreacyjnego Góra Dzikowiec.

A sprawy społeczne?

– Na tym polu także mamy wiele do zrobienia. Planujemy między innymi, na wzór placówki przy ul. Krakowskiej, stworzenie we wszystkich dzielnicach miasta klubów seniora oraz budowę centrum medycznego. Najwięcej do zrobienia jest jednak przy integracji naszej społeczności. Mieszkańcy Kuźnic, Starego Lesieńca, Gorc i Boguszowa wspólnie tworzą nasze miasto, w którym szacunek należy się każdemu, a rozwój Boguszowa-Gorc spowoduje, że wszystkim będzie lepiej się mieszkało i żyło.

Rozmawiał Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty