https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowe władze Boguszowa – Gorc rozpoczęły pracę

7 maja 2024 r. w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach, podczas inauguracyjnej sesji rady miejskiej kadencji 2024-2029, ślubowanie złożyli: nowy burmistrz miasta Daniel Lubiński oraz radni – Kamila Citak, Robert Gottfried, Katarzyna Gralak, Magdalena Julian, Tomasz Koniszewski, Patrycja Lubczyk, Przemysław Mrozik, Rafał Pszczolarski, Małgorzata Pytel, Adam Siekierski, Monika Spochacz, Jolanta Woźniak, Michał Wieczorek, Kamila Żeromska i Bernard Zonenberg. Funkcję przewodniczącego rady boguszowscy rajcy powierzyli Bernardowi Zonenbergowi, a wiceprzewodniczących rady: Magdalenie Julian i Rafałowi Pszczolarskiemu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty