https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rusza budowa bocznicy kolejowej w Jaworze!

30 sierpnia 2022 r. przedstawiciele Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” oraz Mercedes-Benz AG dokonali symbolicznego „wbicia łopaty” i tym samym pięć miesięcy po podpisaniu umowy pomiędzy Mercedes-Benz Manufacturing Poland i WSSE, rozpoczęła się budowa bocznicy kolejowej i centrum logistycznego dla fabryki Mercedesa w Jaworze. Projekt finansowany jest ze środków WSSE oraz MBMPL, a jego koszt szacuje się na kilkadziesiąt milionów złotych.

– W czerwcu 2017 roku Premier Mateusz Morawiecki w trakcie uroczystości związanych z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę fabryki Mercedesa powiedział, że to przedsięwzięcie to nasza wspólna — polsko-niemiecka szansa. Dzisiejsze symboliczne „wbicie łopaty” pod budowę bocznicy kolejowej to nie tylko okazja do świętowania największej tego typu inwestycji w historii Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej, to nie tylko radość z godnego podziwu i odpowiedzialnego rozwoju naszego strategicznego partnera, ale przede wszystkim dowód doskonałych relacji, mądrej współpracy i wzajemnego zaufania. Dowód na to, że wspólnie wykorzystujemy stojące przed nami szanse. W ramach inwestycji już w przyszłym roku uruchomimy nowoczesną bocznicę kolejową przystosowaną do rozładunku intermodalnego, która stanowić będzie elementarną część większego centrum logistycznego. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” stanie się inwestorem zastępczym dla tej ważnej, z perspektywy koncernu Mercedesa, inwestycji – podczas wiedział podczas oficjalnej uroczystości wbicia łopaty w Jaworze prezes WSSE Piotr Wojtyczka.

Inwestycja obejmuje budowę bocznicy kolejowej w południowo-zachodniej części strefy ekonomicznej (podobszar Jawor/DSAG S3) oraz centrum logistycznego na terenie dolnośląskiej fabryki Mercedes-Benz. Bocznica połączona będzie z linią kolejową Kędzierzyn Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica. Na powierzchni 2,6 ha powstanie centrum logistyczne, czyli nowoczesna platforma przeładunkowa z zaawansowaną technologicznie infrastrukturą, przeznaczoną w szczególności do obsługi transportu baterii litowo-jonowych z Jawora do fabryk Mercedesa na świecie. Na początku 2024 roku większość dostaw do zakładu i transport gotowych produktów przeniesie się z drogi na tory.

 – Dążenie do neutralności pod względem emisji CO2 było naszym celem od samego początku istnienia fabryki w Jaworze. Zakład zasilany jest w 100% energią odnawialną. Kolejnym krokiem redukcji śladu węglowego jest obszar logistyki. Dzięki nowej bocznicy kolejowej zminimalizujemy transport drogowy do i z fabryki, który zastąpią przewozy koleją. Wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną robimy kolejny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju naszej produkcji i dystrybucji – twierdzi Aleksandra Łukasiak, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland

Prezes Piotr Wojtyczka podkreślał pełną otwartość Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” na realizację kolejnych nowych projektów, które mają pozytywnie wpłynąć na rozwój południowo-zachodniej części kraju.

 – Niezmiennie zapewniam o moim i naszym pełnym wsparciu dla wszelkich kolejnych przedsięwzięć realizowanych przez naszych partnerów. Wspólnie żywimy nadzieję, że fabryka, w okolicy, w której się znajdujemy, jest co prawda pierwszą, ale nie ostatnią tego typu inwestycją zlokalizowaną w naszym kraju.

(MM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty