https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

III Rajd Rowerowy dla Hospicjum

Trwają zapisy na III Rajd Rowerowy dla Hospicjum, zaplanowany na 17.09.2022 r. Jest to charytatywna impreza, której celem jest wsparcie podopiecznych Hospicjum im. Jana Pawła II w Wałbrzychu.

– Impreza ma charakter charytatywny i happeningowy. Promuje: otwarcie na potrzeby innych ludzi i potrzebę niesienia pomocy bliźniemu. Jej celem jest też zwrócenie uwagi na los chorych i ich rodzin z hospicjum w Wałbrzychu oraz 68 dzieci terminalnie i nieuleczalnie chorych, które są objęte rehabilitacją. A także rozwój świadomości społecznej w zakresie promowania idei hospicyjnej -,,Hospicjum to też życie”. Ważna jest także popularyzacja kolarstwa jako formy rekreacji ruchowej oraz upowszechnienie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. Impreza skierowana jest do osób pełnoletnich. które 17.09.2022 r. ukończyły 18 lat. Dopuszczamy start osób niepełnoletnich, które 17.09. 2022 r. ukończyły 16 lat tylko za wiedzą i pisemną zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych. Dzieci poniżej 16 roku życia poza pisemną zgodą rodziców mogą wziąć udział w rajdzie wyłącznie pod opieką rodzica, bądź opiekuna prawnego, który przez cały czas trwania rajdu będzie jechał obok dziecka na rowerze. Trasa zaplanowana jest na około 67 km i ma około 1000 m przewyższeń, czyli podobnie jak w zeszłym roku. W przypadku złej pogody dopuszczamy skrócenie trasy – mówi Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej w Wałbrzychu, które jest organizatorem rajdu.

Uczestnicy rajdu wystartują 17.09.2022 r. o godz. 8:30 z terenu hospicjum przy ul. Krasińskiego 8 w Wałbrzychu. Biuro rajdu w budynku hospicjum będzie czynne w dniu startu w godz. 7.00 -8.30. Trasa rajdu przebiega głównie przez drogi utwardzone oraz ścieżki rowerowe. Rowerzyści ulicą Uczniowską dojadą do Nowego Julianowa, skąd pojadą w kierunku Modliszowa, zjadą w kierunku Świdnicy, a następnie skręcą w kierunku Burkatowa i przez Bystrzycę Górną, Lubachów, drogą wokół jeziora Bystrzyckiego przejadą do Jugowic, gdzie skręcą do Walimia. Stamtąd drogą koło cmentarza pojadą w kierunku Włodarza i zjadą do Jugowic, skąd przez Olszyniec i Jedlinę-Zdrój dotrą do Głuszycy, a tam skręcą w kierunku Grzmiącej i Rybnicy Leśnej. Dalej pojadą przez Kamionkę do skrzyżowania z drogą krajową nr 35, którą zjadą do Unisławia Śląskiego w kierunku Kowalowej, w której skręcą do Sokołowska. Przyjazd na metę została zaplanowana między godziną 14.00 a 15.00 (obok pensjonatu Leśne Źródło w Sokołowsku).

Na trasie będą punkty bufetowe w Wałbrzychu, Zagórzu Śląskim, Głuszycy oraz w Sokołowsku. Na czele rajdu będzie jechał pilot – oznakowany pojazd policji lub straży miejskiej. Uczestnicy rajdu będą się poruszali w 5 kolumnach, w każdej po 60 rowerzystów. Odległość pomiędzy poszczególnymi kolumnami wynosić będzie ok 100 m. Na dużych skrzyżowaniach ruchem drogowym będą kierowali policjanci. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków uczestnikom rajdu, zapisanym przez stronę̨ datasport.pl. W przypadku problemów technicznych na trasie rajdu organizator zapewnia serwis rowerowy.

Zapisy uczestników rajdu prowadzone są na stronie http://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=7042. Darowiznę można wpłacać na konto: 56 1090 2271 0000 0001 4245 4343.

– Uwaga! W rajdzie udział może wziąć 300 uczestników. W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 603 139 989 – dodaje Renata Wierzbicka.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty