https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Inauguracja kadencji w Głuszycy

Podczas I sesji Rady Miejskiej w Głuszycy Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Radni Rady Miejskiej Głuszycy: Dorota Zbońkowska, Ewa Szyszka, Sławomir Kulik, Mirosław Żołopa, Krzysztof Kameczura, Dawid Okarma, Sławomir Surmaczyński, Julianna Mlazga, Mariusz Kostrzyca, Marcin Kolad, Radosław Bogdan, Tomasz Trawczyński, Marek Fedoronok, Grzegorz Pieroń, i Sławomir Styrbicki ślubowali działać dla dobra gminy i jej mieszkańców. Przewodniczącym głuszyckiej rady został Mirosław Żołopa, a wiceprzewodniczącą Ewa Szyszka.

– Liczymy na owocną pracę rady miejskiej oraz rozwój bieżących i przyszłych projektów – powiedział podczas sesji burmistrz Roman Głód.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty