https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rewolucja we władzach Jedliny-Zdroju

Nowa Rada Miejska Jedliny-Zdroju zebrała się na pierwszym posiedzeniu w sali Centrum Usług Socjalnych przy ulicy Piastowskiej. Obrady, w obecności licznej grupy mieszkańców uzdrowiskowej gminy, otworzył radny senior Krzysztof Żarkowski, a potem wszyscy rajcy wybrani 7 kwietnia 2024 r.: Ewelina Górnicka, Kornelia Gumułka, Marcin Jagiełło, Przemysław Klimek, Magdalena Krystyniak, Robert Kubiak, Łukasz Przymeński, Paulina Senator-Bernaś, Dorota Śmigielska, Monika Świderska, Izabela Świderska, Michał Szewczuk, Aneta Zając, Krzysztof Żarkowski i Robert Żukowicz odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie. Następnie jednogłośnie wybrali na przewodniczącą rady Kornelię Gumułkę, a na wiceprzewodniczącego Roberta Kubiaka. W dalszej części zaświadczenie o wyborze odebrała nowa burmistrz Ilona Bujalska, która także złożyła ślubowanie. W krótkim przemówieniu pogratulowała wyboru wszystkim radnym i podziękowała mieszkańcom miasta za zaufanie, a poprzedniemu burmistrzowi Leszkowi Orplowi oraz radnym poprzednich kadencji podziękowała za ich pracę i wkład w rozwój miasta. Jednocześnie zapowiedziała kontynuację działań inwestycyjnych i nowe przedsięwzięcia.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty