https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejne miliony na inwestycje dla naszych gmin

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki III edycji Programu Inwestycji Strategicznych. – Do powiatów i gmin byłego województwa wałbrzyskiego trafi ponad 100 mln złotych. Po raz kolejny to do naszego subregionu w przeliczeniu na mieszkańca trafią największe środki w skali całego województwa – mówi Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i poseł ziemi wałbrzyskiej.

– Trzecia odsłona Polskiego Ładu jest skierowana do jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których funkcjonowały tzw. państwowe gospodarstwa rolne. Dofinansowania pokryją 98% kosztów poszczególnych inwestycji, a to szczególnie dobra informacja dla mniej zamożnych samorządów. W ramach Programu Inwestycji Strategicznych powstaną kolejne świetlice, chodniki, drogi, placówki oświatowe i inne obiekty, z których korzystamy na co dzień – dodaje minister Dworczyk.

W Aglomeracji Wałbrzyskiej dofinansowanie dostały między innymi:

Gmina Mieroszów – przebudowa drogi gminnej nr 116297 D ul. Powstańców w Mieroszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – I Etap – 3 040 000 zł

Gmina Walim – przebudowa budynku byłego przedszkola przy ul. Kościuszki 4 na Centrum Usług Socjalnych – 4 500 000 zł

Gmina Stare Bogaczowice – budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w miejscowości Struga – 2 940 000 zł

Gminy Czarny Bór – przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej w Gminie Czarny Bór przy ulicy Skalników oraz Głównej – 2 251 695 zł

Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – adaptacja budynku mieszkalnego przy ul. Słowackiego 19 w Szczawnie-Zdroju na cele muzealno-wystawiennicze 1 950 000 zł

Gmina Świebodzice – przebudowa i remont nawierzchni wraz z odwodnieniem terenu Placu Targowego w Świebodzicach – 2 450 000 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty