https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WTBS sprzedaje działkę przy ul. Kraka w Wałbrzychu

Komunikat: ogłoszenie o zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 274/72 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Kraka, 58-304 w Wałbrzychu o powierzchni 989,0 m2. Wałbrzyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania:

Od 11 lipca do 28 lipca 2022r.

Treść:

Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu  (działki nr 274/72 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Kraka, 58-304 w Wałbrzychu o powierzchni 989,0 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 26 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 28.07.2022 r. o godz. 11:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-11072022-28072022

REKLAMA

REKLAMA