https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

WTBS sprzedaje działkę przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu

Komunikat: ogłoszenie o zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2. Wałbrzyski Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. ul. Wyszyńskiego 3, 58-309 Wałbrzych

Data obowiązywania:

Od 11 lipca do 28 lipca 2022r.

Treść:

Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu  (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 26 lipca 2022 r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 28.07.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-zlozenia-ofert-11072022-30072022-1

REKLAMA

REKLAMA