https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zdrożeje odbiór śmieci w Gminie Walim

Rada Gminy Walim przyjęła nową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1.06.2022 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości wypełnia obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny. Stawka sankcyjna wynosi 70 zł miesięcznie, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny. Opłata od nieruchomości w części niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza) za pojemniki o określonej objętości wynosi: 24 zł – za każdy pojemnik o pojemności 120 L, 48 zł – za każdy pojemnik o pojemności 240 L, 220 zł – za każdy pojemnik o pojemności 1100 L, 24 zł za każdy worek o pojemności 120 L. Stawki sankcyjne w przypadku braku segregacji odpadów wynoszą: 72 zł – za każdy pojemnik o pojemności 120 L, 144 zł – za każdy pojemnik o pojemności 240 L, 660,00 zł – za każdy pojemnik o pojemności 1100 L, 72,00 zł za każdy worek o pojemności 120 L. Nie ma możliwości zadeklarowania pojemników 60 L. W związku ze zmianą wysokości opłat mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Indywidualne  numery rachunków bankowych do opłaty za odpady komunalne również pozostają bez zmian.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty