https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (do wyczerpania liczby 600 osób w rodzinach). Żywność będzie wydawana przez Fundację Jesus Christ Security w Boguszowie-Gorcach 24 i 25 marca 2022 r. w godz. 8.00 – 18.00 przy ul. Strażackiej 35 w Boguszowie-Gorcach. Do odbioru żywności niezbędny jest dowód osobisty, skierowanie z OPS oraz torby.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA