https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomogą w rozwoju

Blisko trzy lata trwały prace i pozyskiwanie środków finansowych pozwalających na otwarcie profesjonalnej sali sensorycznej w Przedszkolu Miejskim w Mieroszowie.

– Dzięki zaangażowaniu dyrektor Iwony Schienke, została otwarta – pierwsza w powiecie wałbrzyskim – świetnie wyposażona w pomoce dydaktyczne i terapeutyczne sala wspierająca rozwój dzieci w wieku przedszkolnym – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. – W dzisiejszym świecie problem braku koordynacji przetwarzania zmysłowego dotyczy nie tylko dzieci ze zdiagnozowanymi potrzebami, ale coraz częściej także przedszkolaków bez diagnozy. Terapia integracji sensorycznej to terapia wykorzystywana przez fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów zajęciowych, logopedów, w leczeniu objawów „zaburzeń przetwarzania sensorycznego”. Terapie oparte na teorii integracji sensorycznej Ayres, obejmują działania, które mają reorganizować system przetwarzania zmysłowego, poprzez dostarczanie bodźców, pobudzających zmysły (np. równowagi, kinestetyczny, słuchu czy dotyku).

(RED)

REKLAMA

REKLAMA