https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Plaża w Świebodzicach

21 grudnia, odbył się odbiór techniczny robót budowlanych, które prowadzone były przy Stawie Warszawianka w Świebodzicach.

W parku otaczającym staw uporządkowana została zieleń, wyeksponowane zostały drzewa wzdłuż linii brzegowej, nasadzone krzewy ozdobne i pnącza wokół placów rekreacyjnych. Teren został podzielony na strefy funkcjonalne i aktywności ruchowej. Powstały także pomieszczenia rekreacyjno-wypoczynkowe, które są połączone wspólnym zadaszeniem: letni pawilon gastronomiczny i szalet publiczny oraz pomieszczenie dla wędkarzy. Na terenie cypla grunt został podniesiony kruszywem mineralnym, wybudowana została plaża z palisadą, nasypem kamiennym i roślinnością na jej obrzeżach. Stanęły również urządzenia placu zabaw, ławki i kosze.

Staw Warszawianka jest ostatnim zakończonym zadaniem z dwunastu realizowanych w ramach projektu „Rozwój funkcji zdrowotnych i rekreacyjnych w Gminie Świebodzice poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy życia mieszkańców”, który dostał dofinansowanie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(WPK)

REKLAMA

REKLAMA