https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

W Boguszowie-Gorcach, od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej – w Miejskiej Bibliotece Publicznej-Centrum Kultury przy Placu Odrodzenia 4 pełnią dyżury prawnicy. Obowiązuje rejestracja na wizyty: pod numerem telefonu 74 846 05 48 w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach 7:30-15:30, wtorek – 7:30-16:30, piątek – 7:30 – 14:30, na adres e-mail: poradyprawne@powiatwalbrzyski.pl lub przez stronę: np.ms.gov.pl. Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej np. w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach, które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, napisze projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA