https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

OSP Grzędy ma nowy wóz

OSP Grzędy ma nowy wóz

Słoneczna aura dopisała oficjalnemu powitaniu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4×4. OSP Grzędy, dzięki pozyskaniu przez Gminę Czarny Bór środków zewnętrznych, otrzymała nowy pojazd marki Kamaz.

Samochód udało się kupić dzięki rządowemu programowi oraz dofinansowaniu i współpracy kilku instytucji. Wartość pojazdu wyniosła 830 000 zł, a jednostka otrzymała dofinansowanie na zakup wozu z kilku źródeł:

– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – 240 000 zł,

– z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” – 270 000 zł,

– z zakładów ubezpieczeń – 50 000 zł

– ze Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu– 40 000 zł,

– środki własne Gminy Czarny Bór – 230 000 zł.

– Doposażenie jednostki OSP przełoży się nie tylko na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór, ale także całego Powiatu Wałbrzyskiego. Zaopatrzenie jednostki OSP w Grzędach w nowy wóz strażacki ze względu na uwarunkowania geograficzne pozwoli również na zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadującym gminom: Boguszów-Gorce i Mieroszów. Słowa podziękowania za wsparcie i zrozumienie potrzeb mieszkańców kieruję do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Grzegorza Macko, a także kierownictwa NFOŚiGW i Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – mówi Adam Górecki, Wójt Gminy Czarny Bór.

W uroczystym powitaniu pojazdu wzięli udział m.in. st. bryg. Krzysztof Szyszka – Komendant KM PSP Wałbrzych, Bogusław Uchmanowicz – Członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz Adam Górecki – Wójt Gminy i Marzena Łatka – Przewodnicząca Rady Gminy. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. Paweł Oskwarek – były proboszcz parafii w Czarnym Borze i filii w Grzędach. Po części oficjalnej na uczestników czekała wspólna zabawa podczas festynu strażackiego. Wśród atrakcji nie zabrakło pokazu akcji strażackiej, pysznego jedzenia i niespodzianek dla najmłodszych.

(JJ)

REKLAMA

REKLAMA