https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatne badania

Bezpłatne badania

Mieszkańcy Gminy Czarny Bór mogą wziąć udział w bezpłatnych badaniach przesiewowych wykrywających raka jelita grubego.

 Do dyspozycji są testy do samodzielnego pobrania próbki pod kątem wykrycia krwi utajonej. Testy można odebrać w Urzędzie Gminy Czarny Bór przy ul. Głównej 18, a więcej informacji uzyskać pod nr tel. 74 8450-139, wew. 33.

W programie badań przesiewowych raka jelita grubego będą mogły wziąć udział:

– osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

– osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,

– osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.

Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, pacjent kierowany jest na kolejne, bardziej precyzyjne badanie – kolonoskopię. Obok darmowych testów, program gwarantuje pacjentowi kompleksową opiekę onkologiczną. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Program realizowany jest przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu i Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu na mocy Deklaracji Współpracy podpisanej przez wójta gminy Adama Góreckiego oraz Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Krzyżanowskiego i wicemarszałka Grzegorza Macko.

(RED)

REKLAMA

Click Here