https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pomagają przedsiębiorcom

Pomagają przedsiębiorcom

Na wniosek wójta, Rada Gminy Walim przyjęła kolejną uchwałę, której celem jest pomoc przedsiębiorcom dotkniętym pandemią koronawirusa.

Przypomnijmy: w styczniu 2021 r. Rada Gminy Walim przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii. Uchwała wprowadza, od 1 stycznia do 31 marca 2021 r, zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Walim i czasowo nie mogą prowadzić działalności gospodarczej w zakresie działalności hotelarskiej. 23 lutego 2021 radni podjęli kolejną uchwałę w sprawie pomocy przedsiębiorcom – tym razem o zwolnieniu z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Ta pomoc skierowana jest do restauratorów sprzedających napoje alkoholowe na terenie Gminy Walim.

– Sytuacja epidemiologiczna szczególnie negatywnie odbija się w gminach takich, jak Gmina Walim, w której działalności opierają się przede wszystkim na działaniach w zakresie turystyki. Zamknięcie hoteli i lokali gastronomicznych spowodowało ogromne straty dla naszych przedsiębiorców, dlatego złożyłem do Rady Gminy Walim projekty uchwał w sprawie pomocy dla tych działalności, które przyniosły najwięcej strat. Cieszę się, że radni jednogłośnie przyjęli rozwiązania wspomagające naszych przedsiębiorców – mówi Adam Hausman, Wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

Click Here