https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wiosenne porządki

Wiosenne porządki

– Idzie wiosna, a w Gminie Czarny Bór rozpoczęły się już wiosenne porządki. Dziękujemy mieszkańcom naszej gminy za włączenie się w prace porządkowe: sprzątanie i zamiatanie chodników oraz poboczy w obrębie posesji przy drogach gminnych i powiatowych – mówi Adam Górecki, wójt Gminy Czarny Bór.

(JJ)

REKLAMA

Click Here