https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Rada pomaga firmom

Rada pomaga firmom

Rada Gminy Walim, na styczniowej sesji, podjęła 13 uchwał, między innymi w sprawie: przyjęcia planu pracy rady i jej komisji na rok 2021, wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Walim i Aglomeracji Dziećmorowice, rozpatrzenia petycji i skargi, uchwalenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walim, a także zmian w budżecie na 2021 r. Ważnym punktem sesji było przyjęcie przez Radę Gminy Walim uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu pandemii COVID-19.

(AM)

REKLAMA

Click Here