https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ładna kamienica

Do 31 października 2020 r. można składać wnioski w konkursie “Ładna kamienica”. Właściciele, współwłaściciele albo wspólnoty mieszkaniowe posiadające budynki, które nie są wpisane do rejestru zabytków, a które – ze względu na swe położenie, elementy i detale architektoniczne oraz historię ich użytkowania – stanowią cenny obiekt kultury materialnej Gminy Mieroszów, wart podkreślenia, upowszechnienia oraz ochrony, i które wykonają prace remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody w konkursie “Ładna Kamienica” (podstawa: Uchwały Rady Miejskiej Mieroszowa nr XVI/113/2020 z 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustanawiania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa o nazwie „Ładna Kamienica”). Do przyznania przez komisję konkursową są trzy nagrody finansowe: I nagroda -10 tys. zł; II nagroda – 7 tys. zł i III nagroda 5 tys. zł. Zgłoszenia do nagrody można składać od 1 do 31 października 2020 r.

Formularz zgłoszeniowy kamienic do konkursu znajduje się na stronie https://mieroszow.pl/.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty