https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Tablety dla szkoły

Burmistrz Miasta Leszek Orpel przekazał, zgodnie z umową, na ręce Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju komputery – tablety, o wartości 33 500 zł które zostały kupione w ramach projektu grantowego POPC na lata 2014-2020, oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach „E-aktywni Mieszkańcy województwa Dolnośląskiego i Lubuskiego”. Przypomnijmy: 30 czerwca 2020 r. zakończony został projekt „E-Aktywni Mieszkańcy gminy Jedlina-Zdrój”, w ramach którego mieszkańcy mięli możliwość wzięcia udziału w 8 modułach szkoleniowych, mających na celu podniesieni ich wiedzy i kompetencji. Szkolenia zostały przeprowadzone w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju przez wykwalifikowanych instruktorów, a skorzystało z nich 150 osób i dzięki temu – zgodnie z wnioskiem – gmina pozyskała sprzęt, który został kupiony dla potrzeb szkoleń, a po zakończeniu szkoleń będzie służył potrzebom placówki oświatowej.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty