https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ratują zabytkowy cmentarz

Od 5 lat Fundacja Anna w Gostkowie zajmuje się porządkowaniem i renowacją zabytkowego cmentarza ewangelickiego z połowy XIX wieku. Jest to obiekt unikatowy, który cały czas odzyskuje dawną świetność.

W Gminie Stare Bogaczowice odbyło się spotkanie podsumowujące cztery projekty grantowe sfinansowane przez Lokalną Grupę Działania Kwiat Lnu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. Działania realizowane były przez członków Fundacji Anna oraz wolontariuszy z całej Polski, którzy zaangażowali się w ratowanie cmentarza ewangelickiego w Gostkowie. W ramach projektów przeprowadzono m.in. prace remontowo – renowacyjne wybranych nagrobków, scalono z potłuczonych fragmentów 50 szklanych i kamiennych tablic inskrypcyjnych, utworzono miejsce pamięci i prezentacji dziedzictwa historycznego oraz wykonano utwardzoną aleję cmentarną, przy której stanęły tablice informacyjne dotyczące historii miejsca. Wydano także album ze zdjęciami starej nekropolii, który niedługo trafi do lokalnych bibliotek.

(IL)

REKLAMA

Kliknij tutaj