https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kraina edukacyjna

Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Głuszycy realizuje projekt „Wyposażenie „Krainy edukacyjnej” w Głuszycy w niezbędny sprzęt”, w ramach programu grantowego „Dbajmy o naszą lokalną kulturę i dziedzictwo” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Mieszkańcy gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie: Głuszycy, Jedliny-Zdroju, Nowej Rudy, Pieszyc oraz Walimia, a w szczególności seniorzy, mogą wziąć udział w projekcji filmu „Góry Sowie – unikalne piękno 4 pory roku” produkcji TV Sudecka. Pokaz odbędzie się 28 września o godzinie 11.00 w „Krainie Edukacyjnej”, mieszczącej się w Głuszycy przy ul. 11 Listopada 6a.

(MC)

REKLAMA

Kliknij tutaj