https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kolejny sukces krwiodawców. Ty też możesz pomóc!

W centrum Świebodzic po raz kolejny stanął mobilny punkt poboru krwi, a zbiórka krwi cieszyła się dużym zainteresowaniem: przyszło 35 osób, a 30 z nich zostało dawcami. W ten sposób mieszkańcy Świebodzic uczcili – przypadający 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawcy.

Z tej okazji burmistrz miasta Paweł Ozga złożył pracownikom Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu życzenia i podziękowanie za bezinteresowną pomoc innym oraz dobrą współpracę przy organizacji kolejnych miejskich zbiórek. Słowa podziękowania skierował również do uczestników akcji. Załoga krwiobusa oraz krwiodawcy otrzymali słodkie upominki. Do czerwcowej akcji włączyli się także: prezes OSiR Świebodzice Spółka z o.o. Mariusz Gawlik wraz z pracownikami oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych ze Świebodzic. Dla bezpieczeństwa krwiodawców oraz pracowników RCKiK, zachowano podwyższone środki ostrożności, m.in. mierzenie temperatury wszystkim zgłaszającym się osobom.

– Teren działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu to 11 powiatów. W wakacje z dnia na dzień widzimy ogromny spadek osób oddających krew, a szpitale codziennie wysyłają do nas transporty po ten bezcenny lek, my natomiast za chwilę nie będziemy mogli go wydać. Pomimo pandemii, krew nadal jest bardzo potrzebna. Chorzy czekają na ten niezastąpiony lek w szpitalach – podkreśla Joanna Ziejło – Augun, specjalista do spraw promocji krwiodawstwa w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu.

Osoby, które chcą przyjść oddać krew, mogą umówić się na konkretną godzinę, aby ograniczyć kontakt z innymi krwiodawcami, dzwoniąc pod nr telefonu 74 664 63 45. Krew może oddać osoba pełnoletnia, zdrowa, ważąca ponad 50 kg.

(RED)

REKLAMA

Click Here