https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Radni chcą rezygnacji wiceburmistrza Boguszowa – Gorc

Radni Rady Miejskiej Boguszowa – Gorc, którzy kandydowali z list komitetu aresztowanego burmistrza Jacka C., apelują do Zastępcy Burmistrza Miasta Boguszów-Gorce Sebastiana Drapały, by zrezygnował ze stanowiska.

– Panie Burmistrzu w związku z Pana wywiadem udzielonym w dniu 20.05.2020 r. dla Telewizji Wałbrzych 24, my niżej wymienieni radni odwołujemy się do Pańskiej wrażliwości w trosce o uzdrowienie obecnie panującej sytuacji i dobra mieszkańców w naszym mieście, prosimy Pana o świadomą rezygnację z zajmowanego stanowiska. W wywiadzie stwierdził Pan, że bardzo zależy Panu na dobru miasta i jego mieszkańców, a sytuacją uzdrawiającą, która może to spowodować jest skazanie, uniewinnienie osadzonego w areszcie burmistrza Jacka C. lub skuteczne referendum o jego odwołanie. W każdym z tych trzech przypadków musi Pan liczyć się z odwołaniem z zajmowanego obecnie stanowiska. Jedyną możliwością dalszego sprawowania władzy, pracy dla dobra mieszkańców i prezentacji planów dalszego rozwoju Boguszowa-Gorc przez Pana, jest nieudanie przeprowadzone referendum. Według Pańskiej oceny sytuacja ta nadal nie spowoduje uzdrowienia i uspokojenia nastrojów w mieście. W pełni zgadzamy się z Pańską analizą, a znając wyjątkowo trudną sytuację budżetową uniknęlibyśmy kosztów, które należałoby ponieść na organizację i przeprowadzenie referendum oraz nie narazi mieszkańców na niebezpieczeństwo związane z zachorowaniem na Covid-19. Wierzymy, że taka decyzja nie zamknie Panu drogi do startu w wyborach na demokratycznie wybranego przez społeczność Boguszowa-Gorc Burmistrza. Tym bardziej, że mieszkańcy na pewno w pełni docenią Pańskie zaangażowanie i ciężką pracę w pełnieniu przez Pana dotychczasowych obowiązków. Z naszej strony deklarujemy pełną gotowość do zgodnej współpracy z każdym wybranym w demokratycznych wyborach burmistrzem miasta – napisali Przewodniczący Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc Stanisław Urbaniak, wiceprzewodniczący rady Marcel Lorenc oraz radni: Beata Chlewicka, Sebastian Borkowski, Ryszard Synoś, Krzysztof Krajewski, Urszula Anna Mikołajska i Arkadiusz Łasicki (pisownia oryginalna).

Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 r. aresztowany burmistrz Jacek C. odwołał Sebastiana Drapałę z zajmowanego stanowiska, ale wojewoda dolnośląski uchylił tę decyzję.

– W ostatnim czasie doświadczyliśmy nie małego chaosu administracyjnego spowodowanego nielegalnymi działaniami aresztowanego burmistrza Jacka C. oraz osób go wspierających a związanych z Radą Miasta Boguszów-Gorce, działaniami, które w imię partykularnych interesów partyjnych, wymierzone były i są bezpośrednio w moją osobę. Jak już zapewne zdążyli się Państwo zorientować reprezentowany przeze mnie Urząd sprawuję przede wszystkim w trosce o dobro mieszkańców a nie UKŁADU towarzysko-biznesowego, który wywiera na mnie nieustanną presję. Już w dniu aresztowania burmistrza Jacka C, powziąłem mocne postanowienie, że wszystkie moje działania i decyzje polityczne będą miały na celu jedynie dobro i interes miasta Boguszów-Gorce. Nie byłem, nie jestem i nie będę kontynuatorem polityki aresztowanego burmistrza i nigdy nie zgodzę się z działaniami, które czynią szkodę gminie Boguszów-Gorce. Niestety wiele osób związanych z aresztowanym burmistrzem nie podzieliło mojego stanowiska wybierając wyższość własnych interesów nad interesem Boguszowa-Gorce i jego mieszkańców. W ostatnich dniach, aresztowany burmistrz Jacek C., próbuje kolejny raz wpływać na działalność urzędu i manipulować wydarzeniami w mieście. Jego, w mojej opinii haniebny apel do Radnych Rady Miasta Boguszów-Gorce, do którego nie ma żadnego moralnego prawa, jest dla mnie jednocześnie tak policzkiem jak i pochwałą, bo utwierdza mnie w przekonaniu, że podjęte przeze mnie działania są słuszne i zmierzają do dobrych efektów dla miasta i jego mieszkańców. Skandaliczny apel burmistrza zza krat jest podyktowany moimi ostatnimi decyzjami kadrowymi w spółce miejskiej, które prawdopodobnie bardzo mocno naruszyły „interes” osadzonego burmistrza i popierającej go frakcji politycznej. Interes, który narażał miasto Boguszów-Gorce na bardzo poważne straty. Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że nie cofnę się przed żadnymi decyzjami personalnymi, które w moim przekonaniu służą dobru miasta i jego mieszkańców, bez względu na osobę której miałyby dotyczyć. Ponadto korzystając z okazji chciałbym zaapelować do Radnych Miasta Boguszów-Gorce o zachowanie spokoju i nie uleganiu niemoralnej i haniebnej manipulacji człowieka, który już w pierwszych dniach sprawowania Urzędu naraził miasto Boguszów-Gorce na ogromna utratę wizerunku okrywając hańbą siebie i wszystkich którzy go wspierali. Słowa osadzonego Jacka C. wyrażone w apelu do Radnych Rady Miasta poczytuje sobie za wyraz bezgranicznego cynizmu, obłudy a przede wszystkim bezwstydności. Mam nadzieję, że każdy radny w swojej mądrości, potraktuje ten apel tak jak on na niego zasługuje, wyrzucając go zwyczajnie do kosza na śmieci – napisał w oświadczeniu po tych wydarzeniach Sebastian Drapała (pisownia oryginalna).

Tymczasem 7 czerwca 2020 r. odbędzie się referendum w sprawie odwołania aresztowanego burmistrza Boguszowa – Gorc Jacka C.

(RED)

O sytuacji w Boguszowie-Gorcach pisaliśmy także tu:

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty