https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Burmistrz z kolejnym zarzutem, a zastępca wraca na stanowisko

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa 20 kwietnia 2020 r. wydał decyzję o unieważnieniu zmian na stanowisku Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc, których w ubiegłym tygodniu dokonał aresztowany Burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. Z kolei prokurator postawił Jackowi C. kolejny zarzut wiązany właśnie z tą sprawą.

Przypomnijmy, że Burmistrz Boguszowa – Gorc Jacek C. został aresztowany 19 grudnia 2018 roku i do dziś przebywa za kratami, a prokurator oskarżył go o popełnienie czterech czynów polegających na przyjęciu korzyści majątkowej w kwocie 70 tys. zł, płatnej protekcji polegającej na powoływaniu się na wpływy organach podatkowych w zamian za korzyść majątkową oraz działaniu na szkodę Gminy Boguszów – Gorce i wyrządzenie jej szkody w wielkich rozmiarach w kwocie ponad 4 mln złotych poprzez bezpodstawne odwołanie przetargu na sprzedaż nieruchomości. W marcu bieżącego roku Sąd Okręgowy w Świdnicy przedłużył mu areszt o kolejne 3 miesiące. Obrońca burmistrza Boguszowa – Gorc złożył zażalenie na tę decyzję, a sąd apelacyjny ją częściowo uwzględnił. Jacek C. będzie mógł opuścić areszt po wpłaceniu (do końca kwietnia 2020 r.) kaucji w wysokości 100 tysięcy złotych. Po spełnieniu tego warunku, decyzją sądu, nie będzie mógł opuścić kraju oraz wrócić do pracy w Urzędzie Miejskim w Boguszowie – Gorcach i wypełniać obowiązków burmistrza.

14 kwietnia 2020 r. przebywający wciąż w areszcie Jacek C. podjął decyzję o odwołaniu Sebastiana Drapały z funkcji Zastępcy Burmistrza Boguszowa – Gorc, a w jego miejsce powołał Agnieszkę Walkosz-Berda, która wcześniej była prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Boguszowie-Gorcach (przed Wielkanocą odwołała ją rada nadzorcza spółki na wniosek wiceburmistrza Sebastiana Drapały). Ale już 17 kwietnia 2020 r. Agnieszka Walkosz-Berda zrezygnowała z funkcji wiceburmistrza, a z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem rezygnacji była trudna sytuacja finansowa i organizacyjna miasta. Po tym jak doszło do zmian na stanowisku zastępcy burmistrza miasta, pojawiły się także informacje o rzekomej zbiórce na kaucję dla Jacka C. przez osoby związane z powołaną przez niego wiceburmistrz.

– W ubiegłym tygodniu do prokuratury wpłynęło zawiadomienie, złożone przez byłego wiceburmistrza, o możliwości popełnienia przestępstwa. Zostało w tej sprawie wszczęte śledztwo, a zebrany w jego toku materiał pozwolił na postawienie Jackowi C. nowego zarzutu: przekroczenia uprawnień w celu uzyskania korzyści majątkowej. Ma to związek z wydaniem przez niego – jako tymczasowo aresztowanego burmistrza – trzech zarządzeń: w sprawie odwołania zastępcy burmistrza, powołania nowego zastępcy burmistrza oraz nadania mu upoważnienia w sprawie wyrażania woli w imieniu Gminy Boguszów – Gorce. Jacek C. został przesłuchany na okoliczność postawienia mu tego zarzutu, ale nie przyznał się do winy, złożył jednak wyjaśnienia, które będziemy weryfikowali w toku dalszego postępowania. Złożony został wniosek o tymczasowe aresztowanie Jacka C., choć ten przebywa już w areszcie w innej sprawie, ale sąd się nie zgodził na użycie tego środka zapobiegawczego. Zostanie złożone w tej sprawie zażalenie na decyzję sądu, ale – niezależnie od tego – w trybie administracyjnym wystąpiliśmy do wojewody o unieważnienie zarządzeń podjętych przez Jacka C. Sprawa jest rozwojowa, ale na tym etapie – ze względu na dobro śledztwa – nie mogę udzielić więcej informacji – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Tomasz Orepuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Z kolei 20 kwietnia 2020 roku Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa, rozstrzygnięciem nadzorczym, unieważnił decyzje podjęte 14 kwietnia 2020 r. przez przebywającego w areszcie Jacka C.

– Analizując legalność przedmiotowego zarządzenia należy wskazać, że (…) w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji burmistrza, spowodowanej tymczasowym aresztowaniem, jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. (…) Zastępca burmistrza wykonuje zadania i kompetencje burmistrza od dnia zatrzymania do dnia zwolnienia. Organ nadzoru stoi na stanowisku, że przedmiotowe przejęcie zadań i kompetencji przez zastępcę burmistrza następuje na zasadzie wyłączności tzn., że w okresie o którym mowa (…) całość zadań i kompetencji burmistrza realizować może jedynie osoba wskazana w przedmiotowym zapisie ustawy (tutaj Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce). Tymczasowo aresztowany burmistrz pozostaje na stanowisku, ale traci możliwość realizacji ustawowych zadań i kompetencji, w tym wydawania zarządzeń. (…) W związku z powyższym należy stwierdzić, że jedynym podmiotem właściwym do realizacji zadań i kompetencji Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce w dniu podjęcia przedmiotowych zarządzeń był Zastępca Burmistrza Miasta Boguszów – Gorce Sebastian Drapała, co w swojej konsekwencji skutkować musi stwierdzeniem nieważności w całości zarządzenia wydanego przez Burmistrza Boguszowa – Gorc w trakcie jego aresztowania – napisał w uzasadnieniu wicewojewoda Jarosław Kresa.

Robert Radczak

Na zdjęciu od lewej: starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski, burmistrz Boguszowa-Gorc Jacek C. i zastępca Burmistrza Boguszowa – Gorc Sebastian Drapała.

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty