https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Referendum w Boguszowie-Gorcach 7 czerwca 2020 r.

Potwierdziły się informacje Tygodnika DB 2010 – 25 maja 2020 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I Dariusz Pająk wydał postanowienie o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji na 7 czerwca 2020 r.

– Postanowieniem nr 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I zarządził przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji. Datę głosowania wyznaczono na niedzielę 15 marca 2020 r. Po dacie wydania tego postanowienia, zaistniała poważna sytuacja zagrożenia epidemiologiczno-sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. W dniu 12 marca 2020 r. wprowadzono w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Pismami z dnia 12 i 13 marca 2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu poinformował Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, że w obecnej sytuacji zagrożenia w rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i ograniczenia gromadzenia się ludzi, wskazane byłoby odwołanie referendum. W opinii PPIS w Wałbrzychu przeprowadzenie referendum w tamtym czasie stwarzało ryzyko rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 wśród mieszkańców całego powiatu wałbrzyskiego. Zgodnie z tymi wskazaniami, mając na uwadze troskę o zdrowie i życie członków komisji oraz uczestników referendum, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I w dniu 13 marca 2020 r. Postanowieniem nr 27/2020 zawiesił termin głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji. W uzasadnieniu powyższego postanowienia, Komisarz Wyborczy wskazał, że nowy termin głosowania zostanie wyznaczony niezwłocznie po ustaniu przyczyny zawieszenia głosowania. Państwowa Komisja Wyborcza w piśmie z dnia 13 maja 2020 r. znak: ZPOW-778-2/2020 wyraziła pogląd że:

„obowiązujące regulacje wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 792 z późn. zm.) umożliwiają przeprowadzenie głosowania m.in. w referendum lokalnym w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji, przy jednoczesnym uwzględnieniu zaleceń określonych przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. (…) W związku z tym w chwili obecnej możliwe jest wydanie postanowienia o wyznaczeniu daty zawieszonego głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji, o czym mowa w § 2 wydanego przez Pana Komisarza postanowienia nr 27/2020 z dnia 13 marca 2020 r.”.

Ponadto w dniu 18 maja 2020 r. do Komisarza Wyborczego wpłynęła prośba Inicjatora Referendum o wyznaczenie nowego terminu głosowania. W związku z powyższym Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu I wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu (pismo znak: DWB-778-1/2019-2020 z dnia 19.05.2020 r.) z prośbą o wydanie zaleceń, jakie muszą być spełnione, aby głosowanie w lokalach wyborczych było bezpieczne zarówno dla komisji referendalnych jak i dla biorących udział w głosowaniu. W dniu 20 maja 2020 r. PPIS w Wałbrzychu określił zasady, które należy zastosować, aby bezpiecznie przeprowadzić głosowanie (pismo znak: PSSE/HK/525-08-01/IJ/20), które zostały niezwłocznie przekazane Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc (pismo z dnia 20.05.2020 r.).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz łagodzenie przez Radę Ministrów obostrzeń związanych ze stanem epidemii, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu uznał za zasadne wyznaczenie nowej daty głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc przed upływem kadencji na niedzielę 7 czerwca 2020 r. Konsekwencją wyznaczenia nowej daty głosowania, jest zmiana treści karty do głosowania – czytamy w uzasadnieniu Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I – Dariusza Pająka.

(RED)

O sytuacji w Boguszowie – Gorcach pisaliśmy także tutaj:

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty