https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powiat idzie na wojnę z marszałkiem

– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego podjął decyzję o skierowaniu powództwa cywilnego przeciwko Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego. Sprawa dotyczy przekazanej w katastrofalnym stanie technicznym drogi DW 380 Unisław Śląski – Głuszyca i roszczenia na kwotę 3 000 000 zł – informuje starosta wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski. – Samorząd Województwa zawsze postępuje zgodnie z prawem oraz otwarty jest na dialog, współpracę i porozumienie ze wszystkimi samorządami lokalnymi. Jeśli Pan Starosta wybiera wejście na drogę sporu sądowego, organy wymiaru sprawiedliwości z pewnością wyjaśnią powyższą sprawę – odpowiada Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

– Marszałek Województwa nie realizując ustawowego obowiązku doprowadził DW 380 do stanu, który zagrażał użytkownikom. Zlekceważył zalecenia wynikające z 5 letniego przeglądu i nakazu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu. Wykorzystując prawo do kaskadowego przekazywania dróg pozbył się problemu przerzucając go na Powiat Wałbrzyski. Według dokumentów wytworzonych przez DSDiK we Wrocławiu oszacowane koszta doprowadzenia przedmiotowego odcinka drogowego do stanu DOSTATECZNEGO zostały określone na kwotę około 3 mln. zł – argumentuje starosta Krzysztof Kwiatkowski (pisownia oryginalna).

Tymczasem władze województwa dolnośląskiego podtrzymują deklarację dofinansowania remontu zrujnowanej drogi z Unisławia Śląskiego do Głuszycy.

– Proponowane wsparcie dla starostwa wynosiło w granicach 2 mln. zł. Koszty prac remontowych na drodze powiatowej są niższe niż dla prac na drodze o parametrze trasy wojewódzkiej. Środki te byłyby wystarczające na wykonanie niezbędnych prac remontowych na omawianym odcinku dawnej DW 380. Proponowaliśmy współpracę poprzez dialog i porozumienie. Tak jak poprzednio napisałem, jeśli Pan Starosta wybiera wejście na drogę sporu sądowego, organy wymiaru sprawiedliwości z pewnością wyjaśnią powyższą sprawę – mówi Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Powiat sfinansuje remont

W ubiegłym tygodniu starosta Krzysztof Kwiatkowski ogłosił, że „Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na posiedzeniu 18 lutego 2020 r. podjął decyzję o wygospodarowaniu kwoty 1 700 000 zł i przedłożeniu Radzie Powiatu Wałbrzyskiego uchwały wprowadzającej do budżetu na 2020 r. nowe zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca Etap 1”.

– W ramach zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj planuje się wykonanie nowej nawierzchni i poboczy, oczyszczenie rowów oraz wymianę wszystkich przepustów na odcinku 2,6 km pomiędzy Unisławiem Śląskim a Rybnicą Leśną. Wykonanie ścinki poboczy oraz oczyszczenie rowów wraz z wymianą przepustów na odcinku Rybnica Leśna – Głuszyca. Mały Powiat Wałbrzyski rozpoczyna remont jednej z najgorszych dróg (wojewódzkich była DW 380) i w przeciwieństwie do Zarządu Województwa dba o bezpieczeństwo i komfort użytkowników – argumentował Krzysztof Kwiatkowski.

Wszyscy kłamią?

Po publikacji artykułu „Odnowią zrujnowaną drogę” w portalu db2010.pl i na Facebooku, starosta wałbrzyski poinformował nas o wystąpieniu na drogę sądową przeciwko marszałkowi województwa o 3 mln. zł. Zapytaliśmy czy nie lepiej usiąść do rozmów? Wszak rzecznik marszałka mówi o tym, że urząd marszałkowski chciał przekazać pieniądze na remont tej drogi.

Krzysztof Kwiatkowski: – Marszałek daje 1 milion potrzeba wynikająca z ich dokumentów to 3 miliony na doprowadzenie do stanu DOSTATECZNEGO a przebudowa to koszt 8 milionów (pisownia oryginalna – red).

Rzecznik marszałka mówi o dwóch milionach. Może – zamiast wydawać publiczne pieniądze na sądy – wynegocjować kolejne pieniądze. Mamy przecież wicemarszałka, mamy radnych z koalicji rządzącej województwem.

Krzysztof Kwiatkowski: – Rzecznik to KŁAMCA nigdy nikt nie zaproponował powiatowi dwóch milionów tylko w 2019 1 milion. Mamy radnych którzy głosowali ZA NISZCZENIEM POWIATU WAŁBRZYSKIEGO (pisownia oryginalna – red).

Radny Mirosław Lubiński też mówił o dodatkowym 1 mln zł…

Krzysztof Kwiatkowski: – To niech pokaże jeden z drugim dokument. Skoro Pan taki dociekliwy to czemu nie żąda Pan dokumentów tylko pisze BAJKI??? Gdzie jest OBIECANY przez DSDiK remont w 2019??? Radny który głosuje przeciwko swoim wyborcom jest jak piosenka Lady Pank „mniej niż ……..” (pisownia oryginalna – red).

Sprawdzam stan rozmawiając z wicemarszałkiem, radnymi i rzecznikiem. Wszyscy chcą rozmów i mówią o konkretnych kwotach. Może zatem lepiej rozmawiać o konkretach, zamiast wydawać przez lata pieniądze na sądy, a na drogę z budżetu powiatu?

Krzysztof Kwiatkowski: – Jak zostanie Pan Starostą to tak Pan zrobi.

Robert Radczak

Na zdkjęciu: Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego od 8 do 13 stycznia 2020 r. całkowicie zamknął drogę na odcinku Rybnica Leśna – Grzmiąca.

O drodze Unisław Śląski – Głuszyca plisaliśmy także tu:

https://db2010.pl/2020/01/17/urzednicy-wojuja-a-mieszkancy-cierpia/

https://db2010.pl/2020/02/10/komputery-zamiast-remontu-drogi/

https://db2010.pl/2020/02/21/odnowia-zrujnowana-droge/

REKLAMA

Kliknij tutaj