https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Urzędnicy wojują, a mieszkańcy cierpią

Od 8 do 13 stycznia 2020 r. mieszkańcy ul. Turystycznej w Grzmiącej w Gminie Głuszyca nie mogli dojechać samochodem do swoich domów, a z nich do pracy, do szkoły lub do lekarza. Z drogi nr 380, łączącej Rybnicę Leśną z Głuszycą, nie mogli korzystać także pozostali kierowcy. Powód? Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zamknął drogę, którą – mimo protestów władz powiatu – przekazał mu odgórnie samorząd województwa dolnośląskiego.

Od końca 2015 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego toczy nieustanny spór o ostateczne rozstrzygnięcie własności do drogi nr 380 D. Jest to droga stanowiąca łącznik między Unisławiem Śląskim a Głuszycą przez Rybnicę Leśną i Grzmiącą.

Decyzją Sejmiku Województwa (uchwała Sejmiku nr XVI/428/15 z 26.11.2015 r.) droga została przekazana powiatowi wałbrzyskiemu. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaskarżył tę decyzję uzasadniając, że nie jest uregulowany stan prawny działek, przez które przebiega droga, a ponadto otrzymuje 9,48 km drogi, która w przeważającej części nie nadaje się do użytku – odcinek Unisław Śl. – Rybnica Leśna został wyłączony z ruchu już zimą 2019 r. Koszty remontu drogi przekraczają możliwości budżetowe powiatu. Uchwałę tę zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego także inne powiaty z Dolnego Śląska, którym również w ten sam sposób przekazano dotychczasowe drogi wojewódzkie.

Powiat zamknął drogę

Kolejna odsłona tego sporu rozgrywa się od końca 2019 roku, co w końcu doprowadziło do całkowitego zamknięciu drogi na odcinku Rybnica Leśna – Głuszyca.

– Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była droga DW 380 Głuszyca- Unisław Śląski stała się drogą powiatową. Pomimo ustawowego obowiązku wynikającego z par. 3 uchwały Zarząd Województwa nie wykonał obowiązku przekazania dokumentacji drogowej czym zmusił Zarząd Powiatu do wprowadzenia w trybie awaryjnym zakazu ruchu. Zakaz ruchu może zostać zniesiony tylko i wyłącznie po otrzymaniu i analizie dokumentacji drogowej – poinformował Krzysztof Kwiatkowski, starosta wałbrzyski.

Nagłą decyzja zostali zaskoczeni kierowcy podróżujący tą drogą, bo nie było po drodze znaków informujących o zamknięciu przejazdu, a przede wszystkim mieszakńcy ul. Turystycznej, którzy nie kryli oburzenia.

– Gdzie w tym wszystkim są mieszkańcy? Nie dostaliśmy żadnego powiadomienia o zamknięciu tej drogi! Jak mamy dojechać do pracy, czy dowieźć dzieci do szkół w Głuszycy i Wałbrzychu?! Zamknięcie drogi spowodowało, że po nasze dzieci nie przyjeżdża autobus szkolny, nie dojeżdża śmieciarka odbierająca odpady, nie mamy jak dowieźć opału. Przecież to jest jakaś kpina! Wśród nas są też osoby chore i niepełnosprawne, które nie mogą dojechać do lekarz. Może jakiś urzędnik, w ramach czynu społecznego, zawiezie ich do przychodni, a nasze dzieci do szkoły, a może wynajmie helikopter, bo przecież nie ma możliwości zrobienia objazdu… Pozamykajcie sobie panowie urzędnicy drogi do swoich domów i puśćcie swoje dzieci na piechotę do szkoły oddalonej o 5 km! Ale gdyby coś takiego was spotkało, to by się zaraz znalazły pieniądze na remont! – mówili w rozmowach z przedstawicielami naszej redakcji mieszkańcy ul. Turystycznej.

Niezasadne i niezrozumiałe

– Zgodnie z prawem stanowionym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, pod koniec listopada 2019 roku podjęta została uchwała pozbawiająca z dniem 1 stycznia 2020 roku dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej – wyjaśnia Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego. – Droga ta w granicach powiatu wałbrzyskiego, na odcinku między Unisławem Śląskim a Głuszycą od 1 stycznia 2020 roku stała się drogą kategorii powiatowej, a zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Samorząd Województwa oferował starostwu wsparcie finansowe na wykonanie niezbędnych prac remontowych dla tego odcinka drogi, jednak Powiat Wałbrzyski nie skorzystał z pomocy. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei informowała wałbrzyskie starostwo, że pełna dokumentacja dotycząca przekazanej drogi zostanie przekazana najpóźniej do końca stycznia 2020 roku. Jest to postępowanie zgodne z prawem oraz z zachowaniem wymaganych terminów, ale również z praktyką kaskadowego przekazywania dróg w całym kraju. Zamknięcie odcinka drogi powiatowej między Rybnicą Leśną a Głuszycą jest wyłącznie decyzją Starosty Wałbrzyskiego, który takie działanie podejmuje z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zwracamy uwagę, że zamknięcie drogi miało miejsce bez zatwierdzenia zastępczej organizacji ruchu. Zamknięcie drogi można uznać za niezasadne i niezrozumiałe. Jest to działanie, które wyklucza komunikacyjnie mieszkańców okolicznych miejscowości. Natomiast, coraz liczniejsze wypowiedzi Pana Starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego pojawiające się m.in. w mediach społecznościowych uznajemy za absurdalne, nieeleganckie i szkalujące samorząd województwa dolnośląskiego. Samorząd województwa zawsze postępuje zgodnie z prawem oraz otwarty jest na dialog, współpracę i porozumienie ze wszystkimi samorządami lokalnymi. Wierzymy, że Panu Staroście Wałbrzyskiemu nie brakuje profesjonalizmu, znajomości prawa oraz dobrej woli, aby możliwa była dobra współpraca między samorządami – dodaje rzecznik marszałka województwa.

Koniec koszmaru?

W przywrócenie ruchu na zamkniętym odcinku zaangażowali się samorządowcy z gmin Głuszyca i Mieroszów oraz radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

– Rozmawiałem z panem starostą i uczestniczyłem w kolejnym posiedzeniu Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego. Wszyscy deklarowali, że droga zostanie otwarta po analizie dokumentów przekazanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei – powiedział Tygodnikowi DB 2010 burmistrz Głuszycy Roman Głód.

– Zostałem zaskoczony tą sprawą. I choć w zarządzie województwa zajmuję się innymi sprawami to postaram się, aby dokumentacja tej drogi jak najszybciej trafiła do wałbrzyskiego starostwa – powiedział Tygodnikowi DB 2010 Grzegorz Macko, wicemarszałek województwa dolnośląskiego i radny sejmiku.

W końcu w poniedziałek nadeszła dobra wiadomość dla mieszkańców ul. Turystycznej w Grzmiącej.

– 13 stycznia br. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przekazała do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dokumentację techniczną dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 (d. DW380). Po analizie dokumentów wydział merytoryczny tutejszego starostwa stwierdził, że droga nadaje się do ruchu i z dniem dzisiejszym, decyzją zarządu powiatu, droga zostaje otwarta dla użytkowników – poinformował Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

Robert Radczak

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty