https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odnowią zrujnowaną drogę

W 2020 roku ma rozpocząć się remont drogi łączącej Unisław Śląski z Głuszycą. Władze Powiatu Wałbrzyskiego chcą przeznaczyć na ten cel 1,7 mln. zł z własnego budżetu, choć Samorząd Województwa Dolnośląskiego oferował starostwu wsparcie finansowe na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego na posiedzeniu 18 lutego 2020 r. podjął decyzję o wygospodarowaniu kwoty 1 700 000 zł i przedłożeniu Radzie Powiatu Wałbrzyskiego uchwały wprowadzającej do budżetu na 2020 r. nowe zadanie inwestycyjne: modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski – Głuszyca Etap 1. W ramach zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj planuje się wykonanie nowej nawierzchni i poboczy, oczyszczenie rowów oraz wymianę wszystkich przepustów na odcinku 2,6 km pomiędzy Unisławiem Śląskim a Rybnicą Leśną. Wykonanie ścinki poboczy oraz oczyszczenie rowów wraz z wymianą przepustów na odcinku Rybnica Leśna – Głuszyca. Mały Powiat Wałbrzyski rozpoczyna remont jednej z najgorszych dróg (wojewódzkich była DW 380) i w przeciwieństwie do Zarządu Województwa dba o bezpieczeństwo i komfort użytkowników – obwieścił Krzysztof Kwiatkowski, starosta wałbrzyski.

Niechciana droga

Przypomnijmy: od końca 2015 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego toczył nieustanny spór o ostateczne rozstrzygnięcie własności do drogi nr 380 D. Jest to droga stanowiąca łącznik między Unisławiem Śląskim a Głuszycą przez Rybnicę Leśną i Grzmiącą. Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (uchwała Sejmiku nr XVI/428/15 z 26.11.2015 r.) droga została przekazana powiatowi wałbrzyskiemu. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego zaskarżył tę decyzję uzasadniając, że nie jest uregulowany stan prawny działek, przez które przebiega droga, a ponadto otrzymuje 9,48 km drogi, która w przeważającej części nie nadaje się do użytku (odcinek Unisław Śl. – Rybnica Leśna został wyłączony z ruchu już zimą 2019 r. i tak jest do dziś), a koszty remontu drogi przekraczają możliwości budżetowe powiatu. Uchwałę tę zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego także inne powiaty z Dolnego Śląska, którym również w ten sam sposób przekazano dotychczasowe drogi wojewódzkie.

Powiat zamknął przejazd

Kolejna odsłona tego sporu rozgrywa się od końca 2019 roku, a jego kulminacją było całkowite zamknięcie drogi na odcinku Rybnica Leśna – Grzmiąca od 8 do 13 stycznia 2020 r.

– Decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego była droga DW 380 Głuszyca – Unisław Śląski stała się drogą powiatową. Pomimo ustawowego obowiązku, wynikającego z par. 3 uchwały, Zarząd Województwa nie wykonał obowiązku przekazania dokumentacji drogowej, czym zmusił Zarząd Powiatu do wprowadzenia w trybie awaryjnym zakazu ruchu. Zakaz ruchu może zostać zniesiony tylko i wyłącznie po otrzymaniu i analizie dokumentacji drogowej – grzmiał wówczas Krzysztof Kwiatkowski, starosta wałbrzyski.

Nagłą decyzją zostali zaskoczeni kierowcy podróżujący tą drogą, bo nie było po drodze znaków informujących o zamknięciu przejazdu, a przede wszystkim mieszakńcy ul. Turystycznej w Grzmiącej, którzy nie kryli oburzenia na decyzję powiatowych urzędników.

– Zamknięcie odcinka drogi powiatowej między Rybnicą Leśną a Głuszycą jest wyłącznie decyzją Starosty Wałbrzyskiego, który takie działanie podejmuje z własnej woli i na własną odpowiedzialność. Zwracamy uwagę, że zamknięcie drogi miało miejsce bez zatwierdzenia zastępczej organizacji ruchu. Zamknięcie drogi można uznać za niezasadne i niezrozumiałe. Jest to działanie, które wyklucza komunikacyjnie mieszkańców okolicznych miejscowości – komentował decyzję Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

13 stycznia 2020 r. droga znów została otwarta dla ruchu, gdy do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu dotarła z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei dokumentacja zamkniętego odcinka.

Powiat nie chce pieniędzy?

– Zgodnie z prawem stanowionym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, pod koniec listopada 2019 roku podjęta została uchwała pozbawiająca z dniem 1 stycznia 2020 roku dawnej drogi wojewódzkiej nr 380 kategorii drogi wojewódzkiej. Droga ta w granicach powiatu wałbrzyskiego, na odcinku między Unisławiem Śląskim a Głuszycą od 1 stycznia 2020 roku stała się drogą kategorii powiatowej, a zarządcą drogi odpowiedzialnym za jej utrzymanie jest Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu. Samorząd Województwa oferował starostwu wsparcie finansowe na wykonanie niezbędnych prac remontowych dla tego odcinka drogi, jednak Powiat Wałbrzyski nie skorzystał z pomocy – podkreśla Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Robert Radczak

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close