https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina sprzedaje działki

Wójt  Gminy Stare Bogaczowice na podstawie art. 40 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia  21.08.1997 r.  ( tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 65)  ogłasza  drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości  położonych na terenie gminy Stare Bogaczowice, powiat Wałbrzyski.

Podstawowe informacje o nieruchomości : 

1.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Jabłowie w granicach  działki nr  71/14 o powierzchni  0,07 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00089246/2. Cena wywoławcza nieruchomości:                   35.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                 3.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

2.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Cieszowie w granicach  działki nr  134/2 o powierzchni  0,1617 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem S-PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077921/1. Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                        15.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                         1.500,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

3.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Jabłowie w granicach  działki nr  71/2 o powierzchni  0,20 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVb, RV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077930/7.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       70.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           7.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

4.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Gostkowie w granicach  działki nr 390/4 o powierzchni  0,1917 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem PsIV. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00019167/3.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       40.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           4.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar zabudowy wiejskiej wielofunkcyjnej.

5.        Nieruchomość  niezabudowana położona w Strudze w granicach  działki nr  85 o powierzchni 0,30 ha. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem RIVa , Ł. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu księga wieczysta nr SW1W/00077924/2.

Cena wywoławcza nieruchomości:                                                                       10.000,00 zł.

Wadium:                                                                                                           1.000,00 zł.

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączone z zabudowy.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2020 r. o godz. 9.00 w sali nr 216  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 132.

W/w nieruchomości nie zostały sprzedane w przetargu organizowanym w dniu 10.01.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu Gminy lub przelać na konto  Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach: BGŻ O/Wałbrzych   32203000451110000000877670.

Do dnia 19.03.2020 r. wadium powinno znajdować się na koncie Urzędu Gminy.

Kupujący nieruchomość ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

Istnieje możliwość okazania  granic działki za dodatkową odpłatnością.

Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży oraz  przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Starych Bogaczowicach w pokoju nr 227  lub pod numerem telefonu

( 074) 84-52-163   lub (074) 84-52-220.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Wójt Gminy Stare Bogaczowice zastrzega sobie prawo odwołania  przetargu.  

Ogłoszenie podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stare Bogaczowice, ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice i na tablicy ogłoszeń w Jabłowie, Cieszowie, Gostkowie i Strudze, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl/).

REKLAMA

Kliknij tutaj

Aby kontynuować zaakceptuj korzystanie z plików Cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close