https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Komputery zamiast remontu drogi?

– Radni Stanisław Skrzyniarz i Marek Masiuk nie poparli złożonego przez nasz klub radnych wniosku do uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia do budżetu wydatku na przygotowanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi nr 380D (z Grzmiącej do Rybnicy Leśnej). Obu Panom powinno zależeć na remoncie tej drogi, tak przynajmniej twierdzą – mówi Jarosław Buzarewicz, radny Rady Powiatu Wałbrzyskiego z Klubu Radnych #Dialog #Współpraca #Działanie.

– Wnioskujemy o zmniejszenie wydatków w dziale 750 „administracja publiczna” na zadanie pn. „Modernizacja sieci informatycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu – etap II” w kwocie 150 tys. zł i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 380 w Grzmiącej i Rybnicy Leśnej” w kwocie 150 tys. zł – dział 600, rozdział 60014, paragraf 6050 – mówiła podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego Ewa Dorosz z Klubu Radnych #Dialog #Współpraca #Działanie.

Padły też konkretne argumenty:

– pierwszy „realny” krok, aby wyremontować najbardziej zniszczoną drogę w powiecie,

– poprawa bezpieczeństwa mieszkańców jest dla nas ważniejsza, niż zakup sprzętu IT dla starostwa, do którego namawia zarząd powiatu, tym bardziej, że modernizacja sieci informatycznej była już prowadzona w poprzednich latach.

– Uznaliśmy, że lekką ręką zwiększany jest deficyt z 1,5 mln zł (pierwsza wersja zmian do budżetu z 16.01.2020) do 2,1 mln zł (ostateczna wersja z autopoprawkami z 29.01.2020), a tak trudno jest zwiększyć ten deficyt na potrzeby mieszkańców? Na coś, co jest niezbędne jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego? Racjom, argumentom nie było końca. Okazały się one jednak niewystarczające dla osób skupionych wokół starosty, zwłaszcza dla Panów Skrzyniarza i Masiuka. Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego Sylwestra Wawrzyniak nawet na 15 minut przerwała obrady. 8 głosami za (klub radnych #Dialog #Współpraca #Działanie) i 9 przeciw (Ziemia Wałbrzyska i PiS) wniosek nie został przyjęty – relacjonuje Jarosław Buzarewicz.

(RED)

O problemach z drogą nr 380 pisaliśmy także tu:

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty