https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Strefa pożyczy pieniądze małym firmom

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest-Park, wspólnie z Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki, uruchamia program pożyczek rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dolnośląscy przedsiębiorcy mogą pozyskać do miliona złotych na rozwój innowacyjności oraz podniesienie konkurencyjności swoich firm.

– Uzupełniamy ofertę spółki o kolejną usługę dla biznesu, wykraczającą poza naszą standardową działalność. To niewątpliwa szansa na rozwój mniejszych firm, impuls do podniesienia swojej pozycji rynkowej oraz unowocześnienia produkcji – podkreśla dr Piotr Sosiński, prezes WSSE Invest-Park.

Pozyskane środki firmy mogą przeznaczyć m.in. na wprowadzenie innowacyjnych produktów, procesów lub usług, inwestycje w nowoczesne urządzenia lub rozbudowę zakładów. Program pożyczkowy podzielony został na mikropożyczki do 100 tys. złotych przeznaczone dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz pożyczki obejmujące również średnie firmy w wysokości do 1 mln złotych.

– Pożyczki udzielane będą na preferencyjnych warunkach z oprocentowaniem wynoszącym od 2,84 proc., bądź w określonych przypadkach na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, gdzie oprocentowanie jest stałe i wynosi 1,84 proc. Co ważne, w obu wariantach nie będzie wymagany wkład własny pożyczkobiorcy – tłumaczy Kamil Zieliński, wiceprezes WSSE Invest-Park.

Środki na pożyczki rozwojowe jakimi dysponuje konsorcjum WSSE Invest-Park i DPiN wynoszą 8,8 mln złotych. W przypadku wykorzystania puli, możliwe będzie uzupełnienie jej o dodatkową kwotę do 8,8 mln zł. Fundusze pochodzą z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i są wynikiem umowy jaką podpisało konsorcjum z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

– BGK uczynił pobudzanie przedsiębiorczości jednym ze swoich priorytetów. Cenimy potencjał ludzi, którzy zakładają swoje biznesy, tworzą miejsca pracy i zmieniają oblicze swojego regionu. Pożyczki unijne to dla nich szansa na rozwój, bo są udzielane na preferencyjnych warunkach. Dużą satysfakcją jest dla nas to, że chętnie sięgają po nie firmy w początkowej fazie rozwoju – zaznaczaPrzemysław Cieszyński, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

(KZ, fot. BP UMWD)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty