https://db2010.pl GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Obradowała młodzież

3 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świebodzicach, które było kontynuacją posiedzenia z dnia 2 grudnia 2019 r.

Spotkanie otworzyła i poprowadziła przewodnicząca Rady Miejskiej Świebodzic Halina Mądra wraz z radną Zofią Marek – opiekunem MRM, witając: czternastu młodych radnych, burmistrza Pawła Ozgę, sekretarz miasta Sabinę Cebulę, radnych rady miejskiej oraz przybyłych gości.

Podczas posiedzenia odbyło się głosowanie tajne na przewodniczącego MRM, w którym 11 głosami zwyciężył Kacper Kasiński, a w jawnym głosowaniu do prezydium MRM (10 głosami): Karolina Grzebna, Tomasz Smykowski i Stanisław Tokarski. Młodzi radni powołali również trzy komisje, pod roboczymi nazwami: Komisja ds. Sportu i Imprez, Komisja ds. Ochrony Środowiska, Komisja ds. Edukacji. Podczas spotkania omówiono sprawy organizacyjne, wpłynęły pierwsze wnioski, które będą rozpatrywane podczas następnego spotkania. Podczas całego posiedzenia młodych radnych wspierał burmistrz miasta Paweł Ozga. Kilku rad udzielił również zasiadający w poprzedniej kadencji MRM Kacper Jakubina. Ustalono także wstępny termin drugiego posiedzenia na 2 marca br., godz. 17:00 w ratuszu (sala posiedzeń).

(WPK)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty