https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wymiana kotłów

Gmina Boguszów-Gorce przygotowuje wniosek o dofinansowanie ze środków UE wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. W związku z tym zaprasza mieszkańców do składania deklaracji przystąpienia do projektu. W pierwszej kolejności zostanie stworzona baza osób chcących wymienić przestarzałe instalacje. Osoby, które chcą skorzystać z możliwości otrzymania dofinansowania mogą pobrać wzór deklaracji ze strony internetowej urzędu lub w sekretariacie oraz w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach w pokoju 106. Wypełniony wzór deklaracji przystąpienia do programu należy następnie złożyć w sekretariacie urzędu.
(RED)
herb boguszowa gorc

REKLAMA

Kliknij tutaj