https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wystawka w Czarnym Borze

 
Urząd Gminy w Czarnym Borze wraz z firmą ALBA Dolny Śląsk Sp. z o.o. w Wałbrzychu organizują w dniach 19.03.2018 r. – 27.03.2018 r. na terenie gminy Czarny Bór zbiórkę odpadów wielkogabarytowych (tj.: zużytych mebli, dywanów) oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Harmonogram: 19.03.2018 r. – Borówno, na parkingu przy sklepie, Borówno 78; 19.03.2018r. – Czarny Bór, za budynkiem przedszkola w Czarnym Borze, ul. Skalników 5a; 21.03.2018 r. – Czarny Bór, na skrzyżowaniu ul. Polnej i Świerkowej; 21.03.2018 r. – Czarny Bór, na ul. Parkowej, przy Zakładzie Lecznictwa Odwykowego; 25.03.2018 r. – Grzędy, przy przystanku autobusowym (naprzeciwko budynku Grzędy 19); 25.03.2018 r. – Grzędy Górne, przy sklepie, Grzędy Górne 12; 27.03.2018 r. – Jaczków, przy sklepie, Jaczków 26; 27.03.2018 r. – Witków, przy budynku szkoły (Witków 89); 27.03.2018 r. – Witków, przy budynku GOK (Witków 13). Odpady należy umieszczać w kontenerach w wyznaczonych wyżej miejscach. Opony ciężarowe oraz części samochodowe, styropian, papa, eternit oraz inne odpady budowlane, niekompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny nie będą odbierane. Odpady wystawione po ww. terminach nie będą odebrane.
(RED)
akcja wystawka

REKLAMA

Kliknij tutaj