https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nigdy więcej wojny

Przypadający na 17 września Dzień Sybiraka to w historii Polski jedna z tych dat, które świadczą o szczególnym umiłowaniu ojczyzny i są hołdem dla ludzi, którzy tę ojczyznę – nawet w najtrudniejszych chwilach – nosili w sercu. Mając w pamięci wyjątkowe męczeństwo niemal miliona Polaków, w Wałbrzychu i Świebodzicach odbyły się uroczystości upamiętniające wszystkich, których dotknął ten tragiczny los.
 
Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona w kościele pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, której przewodniczył proboszcz tej parafii ks. Józef Siemasz. W wygłoszonej homilii Dziekan dekanatu świebodzickiego zwrócił się bezpośrednio do Sybiraków, akcentując przed zebranymi, w tym licznie przybyłą młodzieżą z noszącego imię Sybiraków Publicznego Gimnazjum nr 1, tragiczną przeszłość ich patronów, tułaczy los i zapomnienie, jakie spotkało ich ze strony władz państwowych, tuż po powrocie do ojczyzny po okresie zesłania aż do transformacji systemowej.
Po eucharystii zebrani goście – wśród nich m.in. kapitan Julian Lech, odznaczony orderem Virtutti Militari – w asyście sztandarów, w tym najważniejszego w tym dniu sztandaru Związku Sybiraków, przeszli przed tablicę upamiętniającą zesłańców, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów, a Jadwiga Pichurska, wiceprezes Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach, wygłosiła poruszający apel, w którym przywołała postaci niedawno zmarłych członków związku, szczególnie zasłużonych dla propagowania martyrologii Polaków na Wschodzie – Zofii Helwing i Stanisława Sznajdera.
Sprzed pamiątkowej tablicy wszyscy przeszli marszem przed pomnik św. Jana Pawła II, a stamtąd, po modlitwie i złożeniu kwiatów, do Miejskiego Domu Kultury w Świebodzicach, gdzie odbyła się uroczystość dla członków Związku i zaproszonych gości, w tym reprezentantów środowiska sybirackiego ze Starych Bogaczowic. Przy okazji spotkania nie zabrakło łez wzruszenia i wspomnień trudnej przeszłości.
(RED)
 dzien sybiraka swiebodzice
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przed tablicę upamiętniającą zesłańców delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

REKLAMA

Click Here